Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, November 14, 2019
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 97
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBALàng Đông 3TBA lang Đông 3213PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
2 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBALàng Đông 2TBA lang Đông 21PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
3 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAĐồng Bẩm 3TBA Đồng Bẩm 3314PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
4 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAĐồng Bẩm 1TBA Đồng Bẩm 1311PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
5 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBALàng ĐôngTBA Làng Đông318PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
6 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAGia Bẩy 2TBA Gia Bảy 2259PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
7 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAGia BẩyTBA Gia Bảy254PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
8 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAQuá tải Đồng Bẩm 2TBA QT đồng bẩm 2211PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
9 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBATổ 8 TT Chùa HangTBA Tổ 8 chùa hang81PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
10 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBABưu ĐiệnTBA Bưu Điện151PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
11 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAChùa Hang 5TBA Chùa Hang 5306PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
12 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAChùa Hang 4TBA Chùa Hang 4367PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
13 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAĐá XẻTBA Đá Xẻ247PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
14 7h30 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBAĐồng Bẩm 2TBA Đồng Bẩm 2120PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
15 13h00 : 14/11/201914h30 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế sau TBA tại cột I.10TBA Bắc Sơn 4 114PA04PYĐiện lực Phổ Yên
16 15h00 : 14/11/201916h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế sau TBA tại cột II.3TBA Bắc Sơn 4 53PA04PYĐiện lực Phổ Yên
17 9h30 : 14/11/201910h30 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế sau TBA tại cột II.7TBA CQT Xóm 5 Phúc Tân 4PA04PYĐiện lực Phổ Yên
18 8h30 : 14/11/20199h30 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế sau TBA tại cột I.12TBA CQT Xóm 5 Phúc Tân 74PA04PYĐiện lực Phổ Yên
19 10h30 : 14/11/201911h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế sau TBA tại cột I.10TBA Ấp Lươn 2 12PA04PYĐiện lực Phổ Yên
20 8h00 : 14/11/201917h00 : 14/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hộp công tơ, bổ xung tiếp xúc lèo, cân đảo pha trên lướiTBA Xóm ĐớATM nhánh L181PA04SCĐiện lực TX Sông Công
21 17h00 : 15/11/201917h10 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 01 Hòa BìnhLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chính373TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
22 8h00 : 15/11/201910h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối lại cáp 372 E6.8 tại cột 01 Xuất Tuyến trả về phương thức cơ bảnLDA374-E6.8***374-E6.8374E6.82PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
23 6h00 : 15/11/20198h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL liên thông 73 ĐZ 372 E6.8 Đấu nối lèo cột 04 ĐZ 372 E6.8 Cắt DCL 01 Hòa bình phục vụ di chuyển cột các vị trí 20, 31, 34, 35, 37 nhánh Hòa Bình ĐZ 373 TCNLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhĐZ 372 E6.8. , Nhánh Hòa Bình ĐZ 373 TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
24 6h00 : 15/11/201917h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ di chuyển cột các vị trí 20, 31, 34, 35, 37 nhánh Hòa Bình ĐZ 373 TCNLDA373TCCN-E6.2-25-48A-43***373TCCN nhánh Hòa BìnhNhánh Hòa Bình ĐZ 373 TCCN783PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
25 6h00 : 15/11/201910h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo cáp 372E6.8 đang đấu vào ĐZ 371 E6.8 Tại côt xuất tuyến. Đấu lại cáp 371 E6.8 ĐL Võ Nhai kết hợp thay DCL đầu trạm, thay đo đếm tổng trạm, xử lý hành langLDA371-E6.8***ĐZ 371-E6.8 trục chínhĐZ 371 E6.831477PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
26 7h30 : 15/11/20199h30 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột I.9 lộ IBA Khe MácSau AB lộ I - TBA: Khe Mác37PA04PLĐiện lực Phú Lương
27 15h00 : 15/11/201917h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột I.5.8 lộ IXóm Làng 2Sau AB lộ I - TBA: Xóm Làng 263PA04PLĐiện lực Phú Lương
28 13h00 : 15/11/201915h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột I.5 lộ IXóm KẻmSau AB lộ II - TBA Xóm Kẻm88PA04PLĐiện lực Phú Lương
29 9h30 : 15/11/201911h30 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột II.7 lộ IIBA Khe MácSau AB lộ II - TBA Khe Mác185PA04PLĐiện lực Phú Lương
30 8h00 : 15/11/201917h00 : 15/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hộp công tơ, bổ xung tiếp xúc lèo, cân đảo pha trên lướiTBA Xóm ĐớATM nhánh L285PA04SCĐiện lực TX Sông Công
31 9h30 : 16/11/201911h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBABảo cường 2TBA Bảo Cường 2409PA04DAĐiện lực Định Hóa
32 8h00 : 16/11/20199h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBABảo CườngTBA Bảo Cường388PA04DAĐiện lực Định Hóa
33 8h00 : 16/11/20199h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBABảo CườngTBA Bảo Cường388PA04DAĐiện lực Định Hóa
34 13h30 : 16/11/201915h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBATrung Hội 5TBA Trung Hội 5195PA04DAĐiện lực Định Hóa
35 8h00 : 16/11/201911h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBAĐăng MòTBA Đăng Mò64PA04DAĐiện lực Định Hóa
36 8h00 : 16/11/20199h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBAChợ ChuTBA Chợ Chu366PA04DAĐiện lực Định Hóa
37 13h30 : 16/11/201915h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBACQT Huyện ỦyTBA Huyện Ủy114PA04DAĐiện lực Định Hóa
38 16h00 : 16/11/201917h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu Lèo vào TBA Bình Minh, Minh tiến Di chuyển TBA phục vụ mở đường 273 songLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chính373 TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
39 11h00 : 16/11/201911h45 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 01 Núi Voi Sau Khi Tháo Lèo vào TBA Bình Minh, Minh tiến Di chuyển TBA phục vụ mở đường 273 . Xoay sàn thao tác TBA KM 7, Di chuyển các vị trí cột 16,19,42 nhánh MInh Lập. Lắp chụp cột 39 songLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chính373 TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
40 6h00 : 16/11/201911h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo Lèo vào TBA Bình Minh, Minh tiến Di chuyển TBA phục vụ mở đường 273 . Xoay sàn thao tác TBA KM 7, Di chuyển các vị trí cột 16,19,42 nhánh MInh Lập. Lắp chụp cột 39LDA373TCCN-E6.2-25***ĐZ 373 TCCN sau MC 01 Núi Voi373 TCCN7622PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
41 5h50 : 16/11/20196h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 01 Núi VoiLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chính373 TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
42 5h50 : 16/11/20196h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 01 Núi Voi để di chuyển TBA phục vụ mở đường 273: Tháo lèo cột 24 vào TBA Bình Minh, Cột 41 vào TBA Minh Tiến, Xoay sàn thao tác TBA KM 7, Di chuển các vị trí cột 16, 19, 42 nhánh Minh Lập. Lắp Chụp cột 39LDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhĐZ 373 TCCN8003PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
43 8h00 : 16/11/201917h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế, cân đảo pha lưới điện.Thống NhấtNhánh L1, L3 TBA Thống Nhất153PA04SCĐiện lực TX Sông Công
44 8h00 : 16/11/20199h00 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ tổng TBA, lắp chụp Silincon đầu cực MBAAn ThànhTBA An Thành145PA04VNĐiện lực Võ Nhai
45 13h30 : 16/11/201914h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ tổng TBA,Công ty Bảo ThắngTBA C.Ty Bảo Thắng1PA04VNĐiện lực Võ Nhai
46 9h30 : 16/11/201910h30 : 16/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ tổng TBA, lắp chụp Silincon đầu cực MBALũng LuôngTBA Lũng Luông46PA04VNĐiện lực Võ Nhai
47 9h30 : 18/11/201911h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBATrung Lương 5TBA Trung Lương 5254PA04DAĐiện lực Định Hóa
48 13h30 : 18/11/201915h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBABình Yên 1NTTBA Bình Yên 1331PA04DAĐiện lực Định Hóa
49 13h30 : 18/11/201915h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBATBA Phú Hội 2TBA Phú Hội 294PA04DAĐiện lực Định Hóa
50 15h00 : 18/11/201916h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBACQT Điềm Mặc 3TBA CQT Điềm Mặc 356PA04DAĐiện lực Định Hóa
51 15h00 : 18/11/201916h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBATBA Hồng LaTBA Hồng La112PA04DAĐiện lực Định Hóa
52 9h30 : 18/11/201911h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBABình Thành 1NTTBA Bình Thành 1304PA04DAĐiện lực Định Hóa
53 8h00 : 18/11/20199h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBATrung Lương 4NTTBA Trung Lương 4155PA04DAĐiện lực Định Hóa
54 8h00 : 18/11/20199h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBASơn Phú 2NTTBA Sơn Phú 2276PA04DAĐiện lực Định Hóa
55 15h00 : 18/11/201917h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột II.14 lộ IIAo ThenSau AB lộ 2 - TBA Ao Then.57PA04PLĐiện lực Phú Lương
56 8h30 : 18/11/20199h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột II.13 lộ IIĐồi Thông 5Sau AB lộ 2- TBA Đồi Thông 5.102PA04PLĐiện lực Phú Lương
57 9h30 : 18/11/201910h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột I.10 lộ IXóm Trung IISau AB lộ 1- TBA Xóm Trung II39PA04PLĐiện lực Phú Lương
58 13h00 : 18/11/201915h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột I.11 lộ IAo ThenSau AB lộ 1- TBA Ao Then.92PA04PLĐiện lực Phú Lương
59 7h30 : 18/11/20198h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để lắp đặt tụ bù hạ áp tại cột II.06 lộ IILàng MonSau AB lộ 2- TBA Làng Mon.35PA04PLĐiện lực Phú Lương
60 8h00 : 18/11/201917h00 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp tụ bù hạ thế, cân đảo pha lưới điện.Xóm SauNhánh L1, L2 TBA Xóm Sau107PA04SCĐiện lực TX Sông Công
61 14h00 : 18/11/201916h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI , công tơ tổng TBATân Cương 2sau TBA Tân Cương 2294PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
62 7h30 : 18/11/201916h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay dây trục 0,4 kvDAN CU NUI DAISau AB L131PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
63 7h00 : 18/11/201911h30 : 18/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chỉnh trang 5s TBAKhu DCư số 6-1 Đội 1sau TBA KDC số 6-1103PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
64 8h00 : 19/11/20199h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBANhà Máy Chè Sơn PhúTBA Nhà Máy Chè Sơn Phú1PA04DAĐiện lực Định Hóa
65 8h00 : 19/11/20199h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay TI, công tơ định kỳ 3 pha tổng TBADNTN Thành CảnhTBA DNTN Thành Cảnh1PA04DAĐiện lực Định Hóa
66 9h45 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ thếBệnh viện tâm thần (NT)sau AB L137PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
67 8h00 : 19/11/20199h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp đặt tụ bù hạ thếLộ SH Trường vùng Caosau AB L226PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
68 9h45 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp đặt tụ bù hạ thếLộ SH Trường vùng Caosau AB L323PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
69 13h30 : 19/11/201915h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp đặt tụ bù hạ thếSinh hoạt Z115sau AB L239PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
70 6h00 : 19/11/20198h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Năng Lượng 2 mới xây dựngLDA475-E6.5-42 (Bệnh viện Gang thép)Sau DCL 04 nhánh rẽ Bệnh Viện Gang Thép ĐZ 475 E6.51909PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
71 8h00 : 19/11/20199h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ thếSH TT Chỉnh Hìnhsau AB L358PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
72 13h30 : 19/11/201917h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ thếTBA Khuôn 1sau AB L1, L2124PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
73 15h45 : 19/11/201917h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù hạ thếCQT Trung Tu Ô tôsau AB L1, L323PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
74 7h30 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5s TBANgã Ba chợ mớiSau TBA Ngã Ba Chợ Mới347PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
75 7h30 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5s TBABắc Nam 3Sau TBA Bắc Nam 3218PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
76 7h30 : 19/11/201916h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBATúc Duyên 7Sau TBA Túc Duyên 795PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
77 7h30 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chỉnh trang 5s TBAĐê Mỏ Bạchsau TBA Đê Mỏ Bạch139PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
78 15h00 : 19/11/201916h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.Đặng Càysau TBA Đặng Cày273PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
79 7h00 : 19/11/201911h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chỉnh trang 5s TBAGia Sàng 2sau TBA Gia Sàng 2342PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
80 7h30 : 19/11/20199h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI, kết hợp thay công tơ định kỳ tổng TBAPhú xá 8sau TBA Phú Xá 8273PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
81 9h00 : 19/11/201910h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI, kết hợp thay công tơ định kỳ tổng TBACQT Tê Ba Nhấtsau TBA CQT Tê Ba Nhất147PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
82 10h30 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI TBACầu thôngsau TBA Cầu Thông206PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
83 13h30 : 19/11/201914h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI TBADân Cư 19_5sau TBA DC 19/5129PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
84 14h30 : 19/11/201915h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI TBATĐC Tân Lậpsau TBA TĐC Tân Lập292PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
85 15h30 : 19/11/201916h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp Silicol đầu cực MBA, chì SI TBATân Lập 3sau TBA Tân Lập 394PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
86 10h30 : 19/11/201911h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.HTX Lưu Xásau TBA HTX Lưu Xá203PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
87 14h30 : 19/11/201916h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.Mi ly 3sau TBA Mi Ly 3120PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
88 7h30 : 19/11/20199h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.Xóm Xộp 3sau TBA Xóm Xộp 3176PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
89 9h30 : 19/11/201910h30 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.Xóm xộp 2sau TBA Xóm Xộp 2189PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
90 13h30 : 19/11/201915h00 : 19/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA.Tân Thành 5sau TBA Tân Thành 5316PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
91 7h30 : 20/11/201916h00 : 20/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5s TBAChợ mớiSau TBA Chợ Mới426PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
92 7h30 : 20/11/201916h00 : 20/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5s TBAHồ ĐH Xương Rồng 1Sau TBA Hồ Điều Hòa Xương Rồng 1419PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
93 14h00 : 21/11/201917h00 : 21/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay dây trục 0,4 kvĐồng Quang 1sau AB L431PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
94 7h30 : 21/11/201911h30 : 21/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp + 5SQuán Triều 6Sau chì SI vào MBA212PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
95 8h00 : 21/11/201916h30 : 21/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp bổ xung xà đỡ cáp tổng, chỉnh trang 5s TBADân cư vùng caosau TBA DC Vùng Cao489PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
96 8h00 : 21/11/201916h30 : 21/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : lắp bổ xung xà đỡ cáp tổng, chỉnh trang 5s TBACQT nhà máy Z115sau TBA CQT Z115300PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
97 7h30 : 21/11/201911h30 : 21/11/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay thế kẹp cáp vặn xoắn bằng kẹp nhôm 3 bu lông trên ĐZ 0,4 KV TBAKhu DC số 9-1 PĐPSau TBA Khu DC số 9-1 PĐP126PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Ma ngọc nhất
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1753

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT