Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 1, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 28
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h00 : 01/10/202017h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Tân Thịnh thuộc DZ 35kv lộ 371E 6.7 : để : 1- San tải ,chuyển lưới 0,4 KV Lộ 03 lưới 0,4 KV 2- Phát quang hành lang lưới điện; 3 - Cân đảo pha lưới điện 0,4kV; 4-Xử lý tiếp xúc các điểm đấu lèo trên lưới.Tân Thịnh 508PA04PYĐiện lực Phổ Yên
2 7h30 : 01/10/20209h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.Uỷ Ban Thành 294PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
3 6h30 : 01/10/20208h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnNguyễn Huệ 246PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
4 6h30 : 01/10/202011h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.DCư Phan Đình Phùng 179PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
5 6h30 : 01/10/202016h30 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.Xuân Quang 2 83PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
6 7h30 : 01/10/202017h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnHòa Tiến 133PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
7 6h30 : 01/10/202011h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện.Cầu Loàng 1 383PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
8 0h50 : 01/10/202011h00 : 01/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý sự cố đường dây cao thếDCL55 Phúc Trìu 195PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
9 8h30 : 02/10/20209h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBACầu Đã 2TBA Cầu Đã138PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
10 10h30 : 02/10/202011h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBANhị Hòa 1TBA Nhị Hòa 1249PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
11 9h30 : 02/10/202010h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBASH Quang Sơn 3TBA Quang Sơn 3170PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
12 7h00 : 02/10/20207h50 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBALDA371-E6.8-68***Nhánh Bãi VàngTBA Bãi Vàng121PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
13 6h30 : 02/10/202011h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnTái Định Cư Gia Sàng 124PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
14 6h30 : 02/10/202011h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnCQT Xuân Quang 2 96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
15 5h00 : 03/10/202016h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2-185-1***ĐZ 371 TCCN NHÁNH TÂN THÀNHĐZ 371TCCN nhánh Tân thành từ sau cột 36 đến cuối ĐZ2364PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
16 5h00 : 03/10/20209h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371TCCN từ MC 371 TCCN đến cột 863241PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
17 5h00 : 03/10/20207h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371 TCCN11382PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
18 15h00 : 03/10/202016h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lại lèo cột 86 trực chính và lèo cột 36 nhánh Tân Thành sau Khi B thi công thực hiện các công việc Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néoLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371 TCCN11382PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
19 17h00 : 03/10/202017h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tả lại phương cấp điện cơ bản sau khi TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA373-E6.8***373-E6.8ĐZ 373 TCCN6633PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
20 17h00 : 03/10/202017h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Trả lại kết dây sau khi TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA380-E6.2***LDA380-E6.2Cao Ngạn765PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
21 5h00 : 03/10/20205h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện để TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 )LDA380-E6.2***LDA380-E6.2Cao Ngạn765PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
22 5h00 : 03/10/20205h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển phương cấp điện nhận điện qua 372 E6.2 để TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhCao Ngạn, Hóa Trung ,Hóa Thượng, Hòa Bình ,Minh Lập6633PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
23 5h00 : 03/10/202017h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA376TCCN-E6.2***LDA376TCCN-E6.2ĐZ 376TCCN4154PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
24 15h00 : 03/10/202018h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện (mất 2 thời điểm)MC53/373E6.2 Mạch vòng Lưu Xá Đán (đến lèo C08) 776PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
25 6h30 : 03/10/202011h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnBắc Nam 2 392PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
26 4h00 : 03/10/20207h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện (mất 2 thời điểm)MC53/373E6.2 Mạch vòng Lưu Xá Đán (đến lèo C08) 776PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
27 6h30 : 03/10/202011h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnĐồng Quang 7 309PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
28 4h00 : 03/10/202017h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnMC371E6.5 3PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HLIEmily8720
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 6
User Count Toàn bộ : 2427

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT