Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, April 18, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 73
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 5h30 : 18/04/20216h00 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 02/471E6.7 NR Z131 ĐZ 471E6.7 - Đến 05h45 Đóng điện MC 477 E6.13 cấp điện đến DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 - ĐLTX Phổ Yên cắt DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 và đóng DCL477E6.13-7/04 để chuyển đổi phương thức cấp điện đến DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 nhận điện từ ĐZ 477E6.13 phục vụ sửa chữa lớn 2021 nhánh Z131LDA477-E6.13 1125PA04PYĐiện lực Phổ Yên
2 5h30 : 18/04/202117h25 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện ĐZ từ sau MC 02/471E6.7 NRZ131 đến DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 để 1/ Công ty CP dịch vụ và xây lắp thực hiện công trình SCL năm 2021: Thay dây, sứ trên đường dây từ MC02/471 NR. Z131 đến cột số 37. Dựng cột vị trí 28,29,30,31,32,33,34,36,37 nhánh Z131 2/ Điện lực TX Phổ Yên thực hiện thay công tơ định kỳ các TBA Đại Kim, TĐC Nam Tiến, Xóm Sứ 3/ NPSC thí nghiệm định kỳ các TBA Đại Kim, Đồng Tiến 3, CQT Nam Tiến 2LDA471-E6.7-36-Nhánh Z131 964PA04PYĐiện lực Phổ Yên
3 16h55 : 18/04/202117h25 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện MC 477E6.13 ĐZ 477E6.13- Sau đó Đóng điện MC 02/471E6.7 NR Z131 : - ĐLTX Phổ Yên đóng DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 chuyển phương thức cấp điện từ lộ 476 E6.7 cấp cho lộ 477 E6.13 qua DCL 471E6.7-7/03 Liên thông 477 E6.13 đến một phía MC 477 E6.13LDA477-E6.13 1125PA04PYĐiện lực Phổ Yên
4 6h00 : 18/04/20217h00 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 09 và 23 nhánh Gò Đầm- Lưu Xá phục vụ sửa chữa lớn đường dâyLDA375-E6.3***375-E6.3DDK 375E6.33260PA04SCĐiện lực TX Sông Công
5 17h00 : 18/04/202118h00 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo cột 09 và 23 nhánh Gò Đầm- Lưu Xá trả lại kết dây cho lưới điện ban đầu.LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.33260PA04SCĐiện lực TX Sông Công
6 6h00 : 18/04/202118h00 : 18/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn đường dây trung thế.LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.3363PA04SCĐiện lực TX Sông Công
7 14h30 : 19/04/202115h30 : 19/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bãi Bông 5 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBABãi Bông 5 118PA04PYĐiện lực Phổ Yên
8 9h15 : 19/04/202110h15 : 19/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bãi Bông 1 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBABãi Bông 1 414PA04PYĐiện lực Phổ Yên
9 13h30 : 19/04/202114h30 : 19/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bãi Bông 4 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Bãi Bông 4 159PA04PYĐiện lực Phổ Yên
10 7h00 : 19/04/20219h00 : 19/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Ấm Diện Thành DDK 372 TGVB Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBAấm Diện Thành 164PA04PYĐiện lực Phổ Yên
11 10h30 : 19/04/202111h30 : 19/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bãi Bông 2 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBABãi Bông 2 340PA04PYĐiện lực Phổ Yên
12 5h00 : 20/04/20217h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp đấu nối mạch vòng 371 TCCN - 371 E6.8 tại cột 08 nhánh rẽ CQT Nam Hòa 3. . Phát quang hành lang khoảng cột 09-10 nhánh rẽ Linh Sơn 3 . Thay sứ cột 05 nhánh rẽ TBA 560kVA-35/0,4kV Bơm Nước Sông Cầu (Mỏ sắt Tiến Bộ)LDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐDK 371 TCCN sau MC 51/371TCCN10224PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
13 13h30 : 20/04/202114h30 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 3,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 4. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Yên Lãng 8TBA Yên Lãng 8116PA04DTĐiện lực Đại Từ
14 14h45 : 20/04/202115h45 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 3,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 4. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Yên Lãng 9TBA Yên Lãng 9255PA04DTĐiện lực Đại Từ
15 13h30 : 20/04/202115h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay chì FCO-35KV 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Ðầm VuôngTBA Đầm Vuông176PA04DTĐiện lực Đại Từ
16 10h15 : 20/04/202111h15 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 3,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 4. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Yên Lãng 4TBA Yên Lãng 4290PA04DTĐiện lực Đại Từ
17 7h30 : 20/04/202111h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ thay MBA bị quá tải ;Thí nghiệm định kỳ MBA -,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. - Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Gò LầuTBA Gò Lầu127PA04DTĐiện lực Đại Từ
18 9h00 : 20/04/202110h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Yên Lãng 3TBA Yên Lãng 3431PA04DTĐiện lực Đại Từ
19 16h00 : 20/04/202117h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 3,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 4. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiYên Lãng 13TBA Yên Lãng 130PA04DTĐiện lực Đại Từ
20 7h30 : 20/04/20218h30 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Khâu GiáoTBA Khâu Giáo200PA04DTĐiện lực Đại Từ
21 14h30 : 20/04/202115h30 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Hắng DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Xóm Hắng 269PA04PYĐiện lực Phổ Yên
22 7h00 : 20/04/20219h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cống Thượng DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Cống Thượng 41PA04PYĐiện lực Phổ Yên
23 7h00 : 20/04/20217h15 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện LBS07/376E6.3 nhánh Làng Nguyễn ĐZ 376E6.3 để ĐLTXPY Cắt DCL376E6.3-7/44 nhánh Vạn Kim phục vụ đấu nối TBA Bến Chảy 2 250kVA-35/0,4kV ( CQT giảm tổn thất)LDA376-E6.3-28-50-NR Làng Nguyễn 2757PA04PYĐiện lực Phổ Yên
24 9h00 : 20/04/20219h15 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện LBS07/376E6.3 nhánh Làng Nguyễn ĐZ 376E6.3 để ĐLTXPY Đóng DCL376E6.3-7/44 nhánh Vạn Kim sau khi đấu nối TBA Bến Chảy 2 250kVA-35/0,4kV ( CQT giảm tổn thất)LDA376-E6.3-28-50-NR Làng Nguyễn 2757PA04PYĐiện lực Phổ Yên
25 10h30 : 20/04/202111h30 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cống Thượng 2 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBACống Thượng 2 205PA04PYĐiện lực Phổ Yên
26 7h00 : 20/04/20219h15 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện DCL376E6.3-7/44 nhánh Vạn Kim ĐZ 376E6.3 để 1/ Công ty CP vinakis đấu nối TBA Bến Chảy 2 250kVA-35/0,4kV ( CQT giảm tổn thất) tại cột 08 nhánh Bến Chảy 2/ NPSC thí nghiệm định kỳ TBA Bến Chảy, Cơ Phi 3/ ĐL TXPY thay công tơ định kỳ TBA Bến Chảy, Cơ PhiLDA376-E6.3-28-50-9-44-NR Bến Chảy 540PA04PYĐiện lực Phổ Yên
27 13h30 : 20/04/202114h30 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA CQT Cống Thượng DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBACQT Cống Thượng 112PA04PYĐiện lực Phổ Yên
28 16h00 : 20/04/202117h00 : 20/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Hanh DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Xóm Hanh 237PA04PYĐiện lực Phổ Yên
29 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SCầu TrắngĐZ 0,4kV sau TBA Cầu Trắng161PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
30 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SNhị Hòa 1ĐZ 0,4kV sau TBA Nhị Hòa 1248PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
31 7h30 : 22/04/20217h40 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đóng DCL 372-7/01 Khe Hai sau khi thực hiện xong công việc sau nhánh Khe Hai.LDA372-E6.8-18***ĐZ 372-E6.8 sau DCL 01 Văn LăngĐDK 372E6.8 sau LBS 84/372E6.81231PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
32 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SNhị Hòa 2ĐZ 0,4kV sau TBA Nhị Hòa 2304PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
33 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SThị Trấn 1ĐZ 0,4kV sau TBA Thị Trấn 1288PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
34 5h00 : 22/04/20217h15 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp tháo tụ bù cột 39 nhánh rẽ Hòa Bình ĐZ 373TCCN, phát quang hành lang nhánh rẽ Hòa Bình. Đấu nối TBA 250kVA-35/0,4kV Hộ kinh doanh Ngô Văn Nghĩa điểm đấu cột 40 nhánh Hòa BìnhLDA373TCCN-E6.2-25-48A-43***373TCCN nhánh Hòa BìnhĐDK 373 TCCN nhánh Hòa Bình948PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
35 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SCQT Nhị Hòa 2ĐZ 0,4kV sau TBA CQT Nhị Hòa 2210PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
36 7h30 : 22/04/202116h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SThị Trấn 3ĐZ 0,4kV sau TBA Thị Trấn 3309PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
37 7h00 : 22/04/20217h10 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đóng DCL 373-7/01 Hòa Bình để sau khi làm việc trên trên ĐZ sau nhánh Hòa Bình xongLDA373TCCN-E6.2-25***ĐZ 373 TCCN sau MC 01 Núi VoiĐDK 373TCCN sau MC 04 Minh Lập2221PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
38 5h00 : 22/04/20215h10 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để cắt DCL 373-7/01 Hòa Bình để làm việc trên trên ĐZLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhĐDK 373TCCN sau MC 04 Minh Lập2221PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
39 6h00 : 22/04/20217h40 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Hòa Bình ĐDK 373TCCN, đấu nối Đấu nối TBA 630kVA-35/0,4kV Pò Tèn điểm đấu cột TBA Khe HaiLDA372-E6.8-18-136-31***Nhánh Khe HaiĐDK 372E6.8 nhánh Khe Hai32PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
40 10h30 : 22/04/202111h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay TI tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Phúc Luong 3TBA Phúc Lương 3206PA04DTĐiện lực Đại Từ
41 13h30 : 22/04/202114h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay TI tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Phúc Luong 4TBA Phúc Lương 4218PA04DTĐiện lực Đại Từ
42 9h15 : 22/04/202110h15 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay TI tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Phúc Lương 6TBA Phúc Lương 6236PA04DTĐiện lực Đại Từ
43 14h45 : 22/04/202115h45 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2, Thí nghiệm định kỳ MBA 3,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 4. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Phúc Luong 5TBA Phúc Lương 5154PA04DTĐiện lực Đại Từ
44 8h00 : 22/04/20219h00 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, ĐL Đại Từ kết hợp: 1. Thay công tơ tổng TBA 2,Đánh tiếp xúc ATM tổng, ATM nhánh. 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phốiTBA Phúc Luong 1TBA Phúc Lương 1116PA04DTĐiện lực Đại Từ
45 6h00 : 22/04/202110h00 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty Trường Thịnh đấu nối TBA CQT Đồng Liên 6 +7 , ĐLPB kết hợp phát hành lang ĐZ và thay công tơ tổng TBA, Xí nghiệp dịch vụ thí nghiệm MBA.LDA377-E6.17-62***NR LỘ 371 ĐỒNG LIÊNKhách hàng xã Đồng Liên, Bàn Đạt, Đào Xá.4512PA04PBĐiện lực Phú Bình
46 6h00 : 22/04/20216h5 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức Cắt DCL11 nhánh rẽ TBA Bàn Đạt 6 đóng LBS20/371 TCCN ( cấp ngược từ Đồng Hỷ về Phú Bình)LDA377-E6.17-62***NR LỘ 371 ĐỒNG LIÊNKhách hàng xã Bàn Đạt1211PA04PBĐiện lực Phú Bình
47 10h00 : 22/04/202110h5 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức đóng DCL11 nhánh rẽ TBA Bàn Đạt 6 cắt LBS20/371 TCCN ( chuyển về kết dây cơ bản )LDA377-E6.17-62***NR LỘ 371 ĐỒNG LIÊNKhách hàng xã Bàn Đạt1211PA04PBĐiện lực Phú Bình
48 6h00 : 22/04/20219h00 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty Trường Thịnh đấu nối TBA CQT Thượng Đình 7+8 , ĐLPB kết hợp phát hành lang ĐZ và thay công tơ tổng TBA, Xí nghiệp dịch vụ thí nghiệm MBA.LDA371-E6.17-22***NHÁNH RẼ THƯỢNG ĐÌNHKhách hàng xã Thượng Đình, Điềm Thụy3399PA04PBĐiện lực Phú Bình
49 7h00 : 22/04/20219h00 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đại Thịnh DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBACQT Đại Thịnh 117PA04PYĐiện lực Phổ Yên
50 13h30 : 22/04/202114h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA TDP Đại Cát DDK 373 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA TDP Đại Cát 209PA04PYĐiện lực Phổ Yên
51 14h30 : 22/04/202115h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA TDP Đại Hưng DDK 373 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA TDP Đại Hưng 150PA04PYĐiện lực Phổ Yên
52 16h00 : 22/04/202117h00 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bãi Bông 3 DDK 373 E 6.17 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBABãi bông 3 161PA04PYĐiện lực Phổ Yên
53 10h30 : 22/04/202111h30 : 22/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA TDP Đại Xuân DDK 373 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA TDP Đại Xuân 309PA04PYĐiện lực Phổ Yên
54 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SCQT Nam Hòa 1ĐDK 0,4kV sau TBA CQT Nam Hòa 185PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
55 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SNam Hòa 1ĐDK 0,4kV sau TBA Nam Hòa 1248PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
56 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SLinh Sơn 6ĐDK 0,4kV sau TBA Linh Sơn 6247PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
57 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SLinh Sơn 3ĐDK 0,4kV sau TBA Linh Sơn 3548PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
58 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SCQT Nam Hòa 3ĐDK 0,4kV sau TBA CQT Nam Hòa 3266PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
59 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SLinh Sơn 2ĐDK 0,4kV sau TBA Linh Sơn 2283PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
60 7h30 : 23/04/202116h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SLinh Sơn 1ĐDK 0,4kV sau TBA Linh Sơn 1372PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
61 7h00 : 23/04/20219h00 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Ấm DDK 372 TGVB Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Xóm Ấm 201PA04PYĐiện lực Phổ Yên
62 14h30 : 23/04/202115h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đông Sinh 2 372 TGVB Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA CQT Đông Sinh 2 221PA04PYĐiện lực Phổ Yên
63 16h00 : 23/04/202117h00 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đông Sinh DDK 471 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBAĐông Sinh 263PA04PYĐiện lực Phổ Yên
64 6h00 : 23/04/202111h00 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện không tải DCL476E6.7-7/31 nhánh Tiên Phong ĐZ 476E6.7 (1F) 1.Công ty CP Vinakis đấu nối TBA Đại Tân 3 tại vị trí cột 11 nhánh rẽ Đại Tân 2. Công ty TNHH Thành Quý dựng cột 6A nhánh rẽ Đại Tân để đấu nối vào TBA Tân Thành 3 3. NPCS thí nghiệm định kỳ TBA Tân Thành - TPLDA471-E6.7-36-23A-31-10-Tân Thành-TP 760PA04PYĐiện lực Phổ Yên
65 13h30 : 23/04/202114h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hiệp Đồng 372 TGVB Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBATBA Hiệp Đồng 278PA04PYĐiện lực Phổ Yên
66 10h30 : 23/04/202111h30 : 23/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Chùa DDK 372 TGVB Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBAXóm Chùa HT 217PA04PYĐiện lực Phổ Yên
67 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SNa QuánĐDK 0,4kV sau TBA Trại Gião323PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
68 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5STrại GiãoĐDK 0,4kV sau TBA Trại Gião240PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
69 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SQuá Tải Trại CauĐDK 0,4kV sau TBA Quá Tải Trại Cau371PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
70 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SHoàng Gia NTĐDK 0,4kV sau TBA Hoàng Gia NT219PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
71 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SChí SonĐDK 0,4kV sau TBA Chí Son206PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
72 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SBa CócĐDK 0,4kV sau TBA Ba Cóc81PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
73 7h30 : 24/04/202116h30 : 24/04/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5SQuá Tải Trại Cau BĐDK 0,4kV sau TBA Quá Tải Trại Cau B194PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LincolnYpt79
Past 24 Hours Hôm qua : 6
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2832

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT