Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, January 22, 2021
Văn Bản Pháp Quy
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
2020-12-25 16:38
-25
Văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công thương
Văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công thương
2020-12-25 16:23
-25
Thông tư 22-2020-TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư 22-2020-TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
2020-10-23 19:55
-88
Thông tư 23-2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Thông tư 23-2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
2020-10-23 19:53
-88
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
2019-03-20 16:55
-671
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
2018-11-19 14:28
-792
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT.
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết chanh chấp hợp đồng mua bán điện.
2018-11-15 16:31
-796
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh ho
2014-08-05 11:22
-2359
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
2014-08-05 10:59
-2359
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2014-03-19 09:48
-2498
12

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MilanEvers12
Past 24 Hours Hôm qua : 6
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 2618

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT