Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 1, 2020
Văn Bản Pháp Quy
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
2019-03-20 16:55
-558
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
2018-11-19 14:28
-679
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT.
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết chanh chấp hợp đồng mua bán điện.
2018-11-15 16:31
-683
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
2018-10-26 16:35
-703
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh ho
2014-08-05 11:22
-2246
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
2014-08-05 10:59
-2246
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2014-03-19 09:48
-2385
Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013
2013-08-19 11:01
-2597
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
2013-07-29 14:11
-2618
Bộ quy tắc ứng xử EVNNPC đưa ra những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn bộ CBCNV EVNNPC.
Bộ quy tắc ứng xử EVNNPC đưa ra những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn bộ CBCNV EVNNPC.
2013-05-08 08:31
-2700
12

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HLIEmily8720
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 6
User Count Toàn bộ : 2427

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT