Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, February 23, 2020
 
Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng tại Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên giai đoạn 2015-2019
 
2019-10-09 09:11:47

Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên hiện có 23 chi bộ đảng với 396 đảng viên. Trong nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đổi mới quy trình tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên, do vậy Đảng bộ công ty luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên đã được đưa ra trong Nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XXII Đảng bộ đến nay, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 58 đảng viên mới, bằng 96,7% chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng đội ngũ đảng viên được kết nạp trong những năm qua luôn được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. 96% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Nhiều đảng viên sau khi được kết nạp vào Đảng, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành đã khẳng định phẩm chất, năng lực, phát huy tốt tác dụng, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị và tạo được uy tín với quần chúng.

Với tư duy đổi mới, khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ đã thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới với 5 bước, từ tiếp nhận hồ sơ đến khi tổ chức kết nạp, hoàn thành khai lý lịch và phiếu đảng viên (Tiếp nhận hồ sơ - Thụ lý hồ sơ - Báo cáo - Xét duyệt - Kết thúc hồ sơ) đã đem lại những hiệu quả quan trọng, giúp cho Văn phòng Đảng ủy tổ chức việc hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết thủ tục các thủ tục nhanh chóng, đúng thời gian.