Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, April 10, 2020
 
Huấn luyện định kỳ công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019
 
2019-12-24 15:12:54

Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 877 cán bộ công nhân viên trong Công ty.