Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, June 4, 2020
 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, thực hiện các phần mềm PMIS, OMS, ECP trong PC Thái Nguyên
 
2020-02-24 14:58:46

Ngày 20/02/2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện, thực hiện các phần mềm PMIS, OMS, ECP nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành lưới điện, an toàn lao động, giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện và vận hành tốt các phần mềm quản lý tại các đơn vị trực thuộc.

Đến dự chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thái Nguyên; Đồng chí Dương Thái Sơn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty chủ trì hội nghị và gần 100 CBCNV là Trưởng các đơn vị, Giám đốc, Phó giám đốc các Điện lực, các đồng chí là chuyên viên và CBCNV thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, an toàn.