Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Monday, June 1, 2020
 
PC Thái Nguyên sát hạch các chức danh trước khi điều động, bổ nhiệm cán bộ
 
2020-03-05 07:53:04

Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn Công ty để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc trong thời gian tới, ngày 28/2/2020, PC Thái Nguyên đã tổ chức sát hạch trước khi điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ phụ trách cho 6 chức danh gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Nhất sát hạch chức danh Trưởng phòng An toàn; đồng chí Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Kỹ thuật; đồng chí Triệu Đức Nghĩa - Phó phòng An toàn; đồng chí Lê Đức Tuấn - Phó giám đốc Điện lực Phú Bình; đồng chí Ma Đình Chung - Phó giám đốc phụ trách Điện lực Đại Từ; đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Phó giám đốc phụ trách Điện lực Võ Nhai. Hội đồng sát hạch Công ty gồm 10 thành viên, Ông Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng cùng Ban giám đốc Công ty và các Trưởng phòng Công ty.

Các đồng chí được tham gia sát hạch đã trình bày về chương trình hành động khi nhận nhiệm vụ mới, đồng thời trả lời các câu hỏi của Hội đồng về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, văn hóa doanh nghiệp.