Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Saturday, May 30, 2020
 
PC Thái Nguyên triển khai ký cam kết thực hiện công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
 
2020-03-09 07:58:04

Ngày 6/3/2020, Công ty Điện lực Thái nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức buổi lễ ký cam kết thực hiện công tác Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) năm 2020 và tiếp tục nêu gương hành động triển khai chương trình oneNPC đối với cán bộ quản lý trong toàn Công ty.

Tham dự lễ ký cam kết có Ông Đinh Hoàng Dương - Trưởng ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Giám đốc Công ty; bà Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng Trưởng các phòng chức năng Công ty; Giám đốc các Điện lực, Đội trưởng các đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, đội sửa chữa điện tổng hợp.