Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, November 29, 2020
 
Đoàn Thanh niên Điện lực Đồng Hỷ với phong trào phát quang hành lang lưới điện
 
2020-03-30 14:13:46

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng, giải phóng hành lang, chỉnh trang lưới điện. Đoàn thanh niên Điện lực Đồng Hỷ đã phối hợp với các tổ, đội sản xuất tổ chức ra quân phát quang khu vực hành lang các tuyến đường dây tiềm ẩn nguy cơ gấy sự cố lưới điện như: ĐZ 371, 372 E6.8, ĐZ 472 E6.4, ĐZ 473 E6.2; ĐZ 371, 373, 376 Trạm cắt Cao Ngạn thuộc quản lý của Điện lực Đồng Hỷ.

Trên cơ sở rà soát, thống kê các khu vực, xuất tuyến có nhiều cây cối cao nằm ở  ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ ngã, đổ vào đường dây, dễ gây ra sự cố lưới điện trên địa bàn. Đợt này, đoàn thanh niên Điện lực Đồng Hỷ đã lên danh sách, chọn những khoảng cột có nguy cơ vi phạm để tiến hành ra quân phát quang hành lang tuyến. Trước đó, Điện lực cũng đã lên phương án tổ chức và thông báo cho các hộ dân, chủ đất có cây vi phạm. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của lưới điện, công tác giải phóng hành lang an toàn điện; Những hậu quả, tổn thất nghiêm trọng có thể xảy ra nếu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Nhờ vậy đợt phát động ra quân nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, phối hợp đồng bộ từ đơn vị quản lý vận hành lưới điện với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng cũng như nhân dân. Thực tế, quá trình thực hiện giải tỏa hành lang lưới điện, nhiều vị trí cây trồng ngoài hành lang có nguy cơ gẫy, đổ vào đường dây điện do cây trồng đã cao lớn mà đây lại là thu nhập chính trong phát triển kinh tế của các hộ gia đình song bà con vẫn đồng thuận, chủ động giúp đỡ các lực lượng giải tỏa.