Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Wednesday, October 21, 2020
 
Điện lực Định Hóa
 
2019-07-15 08:28:27

Địa chỉ: Phố Hợp Thành, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 02803 603 844

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 878 600

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769