Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 22, 2020
 
Điện lực Phú Lương
 
2019-07-09 09:41:26

Địa chỉ: Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083 605423

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 874600

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

Điện lực Phú Lương

I. Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lâm               Điện thoại: 0963 587999

- Phó Giám đốc: Trịnh Đức Chương       Điện thoại: 0963.061.666

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 65 người.

 II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 02 Phòng

- Phòng Kế hoạch - kỹ thuật - an toàn

- Phòng Kinh doanh tổng hợp

* Đội sản xuất: 02 Đội

- Đội sản xuất I

- Đội sản xuất II

* Tổ sản xuất: 02 tổ

- Tổ trực vận hành 

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện.

III. Chức năng:

Quản lý vận hành kinh doanh bán điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn huyện Phú Lương.

- Tham mưu cho Công ty Điện lực Thái Nguyên và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn huyện Phú Lương.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 131.564.430 kWh

- Điện năng tổn thất: 5.76%

- Giá bán điện bình quân: 1606.62đ/kWh.

- Tổng số khách hàng:  28. 699 Khách hàng

* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành:

+ Tổng chiều dài ĐZ trung thế:    250,097 Km

+ Tổng chiều dài ĐZ hạ thế:         449,79 km.

+ Tổng số TBA/Máy:                  283T/285M với tổng công suất åS = 83.315 kVA.