Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 22, 2020
 
Điện lực Thành phố Sông Công
 
2019-07-08 16:04:51

Địa chỉ: Số 348, đường Cách mạng tháng Mười, phường Lương Châu, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3862 266
Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 862 889
Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769