Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 22, 2020
 
Điện lực Phú Bình
 
2019-07-12 10:44:48

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3567 222   -  0208 3567 333

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 567 600

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

 

  

Điện lực Phú Bình

I. Ban giám đốc:

- Giám đốc: Dương Văn Hạnh               Điện thoại: 0968 998 888

- Phó Giám đốc phụ trách KD: Nguyễn Tiến Hải     Điện thoại: 0968 668 000

- Phó Giám đốc phụ trách KT: Nguyễn Huy Tùng     Điện thoại: 0984 021 222

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 70 người.

 II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 03 phòng

- Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật - An Toàn

- Phòng Kinh Doanh

- Phòng tổng hợp

* Đội sản xuất: 03 đội

- Đội QLTH 1

- Đội QLTH 2

- Đội QLTH 3

* Tổ sản xuất: 02 tổ

- Tổ trực vận hành 

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện.

III. Chức năng:

Quản lý vận hành kinh doanh bán điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn huyện Phú Bình.

- Tham mưu cho PCTN và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn huyện Phú Bình.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 315.200.668 kwh

- Điện năng tổn thất: 3.96 %

- Giá bán điện bình quân: 1.569,38 đ/kwh

- Tổng số khách hàng:  40.515  Khách hàng

* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành:

- Trạm biến áp phân phối: 261 trạm/309 máy = 174.690 kVA

Trong đó:

+ TBA công cộng: 183 TBA/183 MBA = 33.480 kVA

+ TBA khách hang: 78 TBA/126 MBA = 141.210 kVA

- Đường dây trung thế: 239.052 km

Trong đó:

+ Điện lực quản lý

DZ 35kV: 87,32 km

DZ 22kV: 110,336 km

DZ 22 mạch kép: 15,302 km

DZ 35 cáp ngầm: 4,598 km

DZ 22 cáp ngầm: 5,874 km

+ Khách hang quản lý

DZ 35kV: 2,648 km

DZ 22kV: 1,237 km

DZ 35 cáp ngầm: 5,207 km

DZ 22 cáp ngầm: 6,53 km

- Đường dây hạ thế: 594.601 km

Nguồn tin Điện lực Phú Bình

 
Tin cùng thư mục :