Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 22, 2020
 
Điện lực Đại Từ
 
2019-07-15 09:52:27

Địa chỉ: Phố Chợ 1, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3824888

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 824 889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

 

Điện lực Đại Từ

I. Ban giám đốc:

- Giám đốc: Trần Văn Tuấn              Điện thoại: 0963488999

- Phó Giám đốc: Ma Đình Chung     Điện thoại: 0963066966

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 85 người.

 II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 03 phòng

- Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật - An Toàn

- Phòng Kinh Doanh

- Phòng Tổng hợp

* Đội sản xuất: 03 đội

- Đội QLTH 1

- Đội QLTH 2

- Đội QLTH 3

* Tổ sản xuất: 02 tổ

- Tổ trực vận hành 

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện.

III. Chức năng:

Quản lý vận hành kinh doanh bán điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn huyện Đại Từ.

- Tham mưu cho PCTN và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn huyện Đại Từ.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 406.583.700 kwh

- Điện năng tổn thất: 7,61%

- Giá bán điện bình quân: 1550.66/kwh

- Tổng số khách hàng:  51.006 Khách hàng

* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành:

- Trạm biến áp trung gian: không

- Trạm biến áp phân phối: 301

- Đường dây trung thế: 315,093 km (Trong đó TS Điện lực 302,362 km; TS khách hàng 12,731 km).

- Đường dây hạ thế: 754.668 km