Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Wednesday, October 21, 2020
 
Điện lực Đồng Hỷ
 
2019-07-09 09:47:06

Địa chỉ: Tổ 12 Phường  Chùa hang – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại trực vận hành Điện lực: 02803 604 476
Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 722 600
Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

Điện lực Đồng Hỷ

I. Ban giám đốc:

- Giám đốc:       Hà Tiến Châu                                     Điện thoại: 0913793000

- Phó Giám đốc:  Mai Xuân Hoàng - Phụ trách KT     Điện thoại: 0962032888

- Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Nhì - Phụ trách KD     Điện thoại: 0962045888

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 78 người.

 II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 03 phòng

- Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật - An Toàn

- Phòng Kinh Doanh

- Phòng Tổng Hợp

* Đội sản xuất: 02 đội

- Đội QLTH 1

- Đội QLTH 2

* Tổ sản xuất: 02 tổ

- Tổ trực vận hành 

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện.

III. Chức năng:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện kinh doanh điện năng và KDSX khác theo phân cấp trên địa bàn huyện Đồng hỷ ( Khu vực được giao quản lý)..

- Tham mưu cho PCTN và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn huyện Đồng hỷ ( Khu vực được giao quản lý).

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 309,21 triệu kWh

- Điện năng tổn thất: 5,19 %

- Giá bán điện bình quân: 1.573,59 đ/kwh

- Khách hàng sử dụng điện là: 37.869  khách hàng.

* Khối lượng đường dây và TBA đang quản lý vận hành:

- Tổng số TBA trung gian: 07 trạm /10 máy  với dung lương là: 34.550 KVA

- Tổng số TBA chuyên dùng: 100 trạm /117 máy với dung lượng: 78.295  KVA

- Tổng số TBA công cộng: 223 trạm /223 máy với dung lượng: 38.447  KVA

- Đường dây trung thế 35KV:

+ Tài sản của Điện lực:         234,911 km

Cáp ngầm:                  0,24 km

+ Tài sản của Khách hàng:    45,198 km

Cáp ngầm:                0,20 km

Đường dây trung thế 22KV:

+ Tài sản của Điện lực:         52,513 km

Cáp ngầm:                0,350 km

+ Tài sản của Khách hàng:      2,579 km

Cáp ngầm:                0,060 km

Đường dây hạ thế 0,4 KV:

+ Tài sản của Điện lực:         646,289 km

+ Tài sản của Khách hàng:      40,1 km

Nguồn tin Điện lực Đồng Hỷ

 

 
Tin cùng thư mục :