Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Wednesday, October 21, 2020
 
Điện lực Võ Nhai
 
2019-07-08 14:52:54

Địa chỉ: Số 247 Phố Thái Long - TT Đình Cả huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3827 188   -  0208 3827 288

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 727 600

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769