Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, August 9, 2020
 
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CBCNV Công ty Điện lực Thái Nguyên
 
2020-06-26 08:18:13

Để nâng cao năng lực cho CBCNV Công ty áp dụng kiến thức pháp luật trong thực tiễn công việc hàng ngày. Ngày 22/6/2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã phối hợp với Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 174 CBCNV trong Công ty.

 Ông Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng ủy, giám đốc PC Thái Nguyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Nội dung của buổi tập huấn gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tìm hiểu Bộ Luật lao động (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012), Luật Lao Động đã sửa đổi, bổ sung (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016) và một số vấn đề thực tiễn trong quản lý lao động và tiền lương.

- Chuyên đề 2: Khái quát về pháp luật dân sự và những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan ngành điện.

- Chuyên đề 3: Trình tự giải thích đơn thư khiếu nại và quy trình xử lý.

Nội dung của buổi đào tạo hướng đến các mục tiêu: Nhận diện các vấn đề pháp lý từ góc độ quy định của pháp luật liên quan đến các chế độ quyền lợi của người lao động, giúp học viên hiểu để thực hiện giải quyết các chế độ đúng quy định. Tránh được những sai lầm và nâng cao kỹ năng trong việc tham gia giải quyết khiếu nại.