Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, October 22, 2020
 
PC Thái Nguyên đào tạo năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung năm 2020
 
2020-08-17 15:52:58

Ngày 14-15/8/2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức lớp đào tạo nghệ thuật lãnh đạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung cho 160 CBCNV trong toàn Công ty.

 Ông Đinh Hoàng Dương - Giám đốc PC Thái Nguyên khai mạc lớp đào tạo

Các học viên tham gia lớp đào tạo

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp trung là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ của PC Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp trung cần phải được rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng những năng lực và kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Đây là lớp đào tạo được tổ chức với mục đích làm rõ năng lực của một “Cán bộ Quản lý cấp trung”, tố chất của một cán bộ quản lý cấp trung cần có để có thể rèn luyện thành một cán bộ quản lý giỏi, để trở thành một cán bộ quản lý cấp trung giỏi cần phải học gì, học như thế nào và thực hành ra sao.

Lớp học tập trung vào 4 chuyên đề: Chân dung của cán bộ quản lý cấp trung, vị trí, vai trò, chức năng, công việc của cán bộ quản lý cấp trung; Quản lý đội ngũ, những vấn đề trực tiếp liên quan đến nhân sự của đội ngũ, các kỹ năng khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, các phương pháp đánh giá nhân viên hiệu quả; Kiến tạo văn hóa đội ngũ, xây dựng Văn hóa bộ phận để gia tăng sức mạnh của đội ngũ; Kỹ năng chuyên nghiệp, tầm quan trọng của các kỹ năng chuyên nghiệp với cán bộ quản lý, giới thiệu 2 nhóm kỹ năng quản lý thiết yếu con người và công việc.

Đối với Công ty lãnh đạo cấp cao là bộ não, nhưng sức mạnh và số lượng đông lại nằm ở cán bộ quản lý cấp trung. Do vậy nếu phát triển tốt và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp trung mạnh thì sẽ giúp đơn vị phát triển bền vững. Những yêu cầu mang tính toàn diện được đặt ra ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung của PC Thái Nguyên, đòi hỏi quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của chính bản thân mỗi cán bộ. Cùng với đó, hoạt động đào tạo, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cũng cần phải đổi mới cả về nội dung, phương pháp và môi trường đào tạo để phù hợp với vị thế vai trò của những người đứng đầu các bộ phận để bắt kịp với những thay đổi mạnh mẽ và yêu cầu công việc trong thời điểm hiện tại.