Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Monday, September 21, 2020
 
Điện lực Định Hóa họp phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
 
2020-09-09 15:23:27

Sáng ngày 05/09/2020, Điện lực Định Hóa đã tổ chức cuộc họp toàn đơn vị để phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tại nạn lao động (TNLĐ) diễn ra trong 8 tháng đầu năm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Phổ biến các nội dung về nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể do EVNNPC ban hành và tổ chức chương trình sinh nhật cho các đồng chí CBCNV của đơn vị có sinh nhật trong tháng 09.

 Toàn thể CBCNV Điện lực Định Hóa trong cuộc họp đơn vị

Đồng chí Phạm Minh Sỹ - kỹ thuật viên an toàn chuyên trách đã phổ biến đến toàn thể CBCNV toàn đơn vị các vụ tai nạn 8 tháng đầu năm 2020 trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, từ đó phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm về các vụ TNLĐ. Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và đồng nghiệp trong khi làm việc, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong lao động, đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ, phòng tránh TNLĐ tương tự đã xảy ra.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Ma Thị Chinh - Phó trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp đã phổ biến các nội dung của bản Nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể năm 2020. Các thông tin thiết thực đã được truyền tải giúp cho người lao động trong đơn vị nắm bắt những nội dung cơ bản của Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể năm 2020 từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Ngô Quang Huy - Giám đốc Điện lực kết luận: Chỉ còn gần 4 tháng nữa là kết thúc năm 2020, tập thể CBCNV Điện lực Định Hóa cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể hoàn thành được các nhiệm vụ, chỉ tiêu Công ty Điện lực Thái Nguyên giao. Do vậy việc thực thi tốt công tác ATVSLĐ cũng như nghiêm túc thực hiện Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể sẽ là nền tảng vững chắc tạo nên một môi trường, điều kiện làm việc tốt giúp người lao động an tâm khi làm việc, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao.

Đ/c Ngô Quang Huy - Giám đốc Điện lực Định Hóa kết luận cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Điện lực đã tổ chức chương trình sinh nhật tặng hoa và quà cho các đồng chí có ngày sinh nhật trong tháng 9.