Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, November 29, 2020
 
Hội nghị giảm tổn thất điện năng tại PC Thái Nguyên
 
2020-09-11 09:16:38

Ngày 10/9/2020, PC Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng (TTĐN) quý III, kế hoạch thực hiện quý IV năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo giảm tổn thất, thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, chuyên viên giúp việc cho Ban giảm tổn thất của các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Điều độ, kiểm tra giám sát mua bán điện và các phòng ban chức năng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Điện lực; Trưởng, Phó các phòng kỹ thuật-An toàn-Điều độ và kinh doanh của các Điện lực; đội trưởng, đội phó các đội SX. Ông Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, trưởng ban chỉ đạo giảm TTĐN chủ trì hội nghị.

8 tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết miền Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng cực đoan kéo dài các tháng trong năm, nhiều đợt giông lốc, bão lũ gây ngập lụt, lũ quét ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý vận hành, rất nhiều sự cố đã xảy ra trên lưới điện trung, hạ áp.

Đ/c Trần Văn Tuấn-TP Kỹ thuật Công ty báo cáo công tác giảm tổn thất 8 tháng đầu năm

Theo báo cáo tại hội nghị, tổn thất lũy kế 08 tháng đầu năm 2020 PC Thái Nguyên thực hiện là 3,41%, cao hơn kế hoạch năm là 0,41%; Tổn thất lưới điện 110kV là 0,79%, bằng với kế hoạch năm 2020; Tổn thất lưới điện trung hạ thế là 4,21%, cao hơn 0,25% so với kế hoạch năm 2020; Toàn Công ty có 84 đường dây trung áp, trong đó còn 8 đường dây có tỉ lệ TTĐN cao tại các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, TX Phổ Yên. Đối với đường dây hạ áp, toàn công ty có 2.034 TBA trong đó hiện vẫn còn 56 trạm có TTĐN cao trên 10% tập trung tại TX Phổ Yên (31 trạm), Phú Bình (9 trạm) và 539 TBA có tỷ lệ tổn thất >7% và điện năng tổn thất >2000kWh; lưới điện hạ áp vẫn tồn tại nhiều khu vực có điện áp thấp, đến hết tháng 8/2020, toàn Công ty còn 72 TBA và 4.025 khách hàng có điện áp thấp cuối đường dây.

Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để tập trung đi sâu phân tích những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm giảm TTĐN. Nhiều đồng chí đội trưởng là người trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện đã đưa ra được nhiều giải pháp và đề xuất nhằm giảm thiểu TTĐN trên hệ thống lưới điện, tại các TBA, các đường dây, có tỷ lệ tổn thất cao, không đạt yêu cầu kế hoạch.

Đ/c Ma Đình Chung - Phó giám đốc Điện lực Đại Từ tham luận tại hội nghị

Đồng chí giám đốc Công ty Đinh Hoàng Dương yêu cầu từ nay đến hết năm 2020, Công ty sẽ quyết tâm không còn TBA có tổn thất cao trên 10%; Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện giảm tỷ lệ tổn thất của 539 TBA có tổn thất >7% và tổn thất điện năng > 2000kWh; Giảm 72 TBA và 4.025 khách hàng có điện áp thấp; Đưa tổn thất đường dây trung thế và đường dây hạ thế về sát tổn thất kỹ thuật. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để đạt được chỉ tiêu TTĐN kế hoạch Tổng Công ty giao là 3,00% thì 4 tháng cuối năm 2020 PC Thái Nguyên còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi những nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ các đơn vị trong toàn công ty, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.