Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, November 29, 2020
 
Điện lực Phú Lương: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10
 
2020-10-12 07:30:27

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày 4/10, để chủ động hơn nữa trong công tác PCCC, Điện lực Phú Lương tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở, giáo dục pháp luật về PCCC để CBCNV nhận thấy được trách nhiệm PCCC là nhiệm vụ trọng tâm từ đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mọi cá nhân trong công tác PCCC.