Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, November 29, 2020
 
Điện lực Đồng Hỷ tập huấn quản lý, xử lý, lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu điện tử
 
2020-10-21 13:22:06

Thực hiện hướng dẫn các nội dung mới của các nghị định, quyết định, văn bản của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác lập hồ sơ, công tác văn phòng, ký số, thể thức văn bản. Vừa qua, Văn phòng và phòng Công nghệ thông tin Công ty phối hợp với Điện lực Đồng Hỷ tổ chức lớp tập huấn quản lý, xử lý, lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử trên hệ thống E-Office 3.0.

 

Chuyên viên Văn phòng PC Thái Nguyên đang hướng dẫn CBCNV Điện lực các thao tác cơ bản.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí chuyên viên thuộc Văn phòng và phòng Công nghệ thông tin PC Thái Nguyên đã phổ biến các nội dung chính của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn số 2216 /QĐ-EVNNPC của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.