Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, March 5, 2021
 
Điện lực Phú Bình triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
 
2020-11-20 08:58:29

Điện lực Phú Bình đang tích cực triển khi chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) sinh hoạt cho gần 40.000 khách hàng trên địa bàn quản lý. Ðây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng các dịch vụ điện và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Điện lực Phú Bình đang cấp điện cho khoảng 45.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó có gần 40.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chiếm 88% tổng số hợp đồng của đơn vị. Nếu như trước đây toàn bộ hồ sơ hợp đồng lưu trữ bằng giấy chiếm nhiều diện tích và công sức, thời gian cho việc sắp xếp, phân loại và 5S thì sau khi việc số hóa hợp đồng sẽ giảm thiểu không gian lưu trữ hồ sơ, khai thác và tìm kiếm dữ liệu được nhanh chóng thuận tiện.

Điện lực Phú Bình triển khai ký hợp đồng điện tử với khách hàng

Ðể đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình số hoá HÐMBÐ, Điện lực Phú Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các bộ phận chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các hộ dân. Từ đó, khách hàng sử dụng điện biết và hợp tác tốt với ngành Ðiện trong việc thực hiện ký biên bản chấm dứt HÐMBÐ cũ và ký HÐMBÐ mới đảm bảo đúng thời gian quy định. Với hình thức chuyển đổi số, toàn bộ nội dung thông tin HÐMBÐ sinh hoạt của khách hàng sẽ được lưu trữ điện tử. Những công đoạn như khai thác, kiểm tra, quản lý... sẽ sử dụng hợp đồng số thay vì hợp đồng giấy như trước đây.