Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, March 5, 2021
 
Điện lực Đồng Hỷ thi đua nước rút hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử
 
2020-12-07 16:05:34

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là kết thúc năm 2020, Điện lực Đồng Hỷ đang thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, đặc biệt là công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng và hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử, đảm bảo đạt yêu cầu tiến độ đảm bảo chất lượng công việc được giao.

Trong quý IV năm 2020, Điện lực Đồng Hỷ phải thay hơn 2.000 công tơ điện tử trên lưới điện. Trong đó thay đổi chủng loại 3 pha 163 chiếc, lắp mới thay đổi công tơ cơ khí sang công tơ điện tử 1971 chiếc với 600 hộp các loại. Kết hợp cùng với thay công tơ, đơn vị còn tiến hành làm thêm nhiều các hạng mục như thay thêm hơn 500 hòm hộp công tơ cũ nát, kéo hơn 800m cáp các loại sau chuyển lưới để chỉnh trang lưới điện, giảm tổn thất điện năng và chuẩn hóa thông tin khách hàng.