Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Saturday, March 6, 2021
 
Điện lực Định Hóa: Diễn tập sự cố về điện và phòng chống thiên tai, ứng cứu khẩn cấp
 
2021-01-04 09:20:23

Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản 5488/EVNNPC-AT ngày 16/10/2020 về việc lập phương án xử lý, khắc phục nhanh hậu quả sự cố đường dây và tổ chức diễn tập; Kết luận cuộc họp duyệt phương án ngày 16/11/2020 của Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên .

Sáng ngày 27/12/2020, Điện lực Định Hóa tổ chức diễn tập xử lý sự cố điện, phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp năm 2020.

Tình huống diễn tập giả định một trận giông lốc đi qua địa bàn, với sức gió lớn cuốn theo cành cây gây sự cố khiến MC02 ATK tác động cắt dẫn đến mất điện phụ tải diện rộng. Đồng thời, trong quá trình tham gia tìm kiếm sự cố, một công nhân đã bị thương ở vùng cổ cần cố định, băng bó cấp cứu. Để kịp thời khắc phục, các bộ phận phối hợp xử lý nhanh nhằm khôi phục cung cấp điện trở lại và thực hiện cấp cứu người.