Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Saturday, March 6, 2021
 
PC Thái Nguyên tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2021
 
2021-01-07 07:44:26

Trong 2 ngày 05,06/1/2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện định kỳ công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ cho 230 CBCNV, người lao động trong PC Thái Nguyên thuộc các nhóm 3,4 và 5.

Ông Trần Hồ Nam - Phó giám đốc PC Thái Nguyên khai mạc lớp huấn luyện

Tại lớp huấn luyện, các giảng viên đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật ATVSLĐ; luật lao động; một số chế độ chính sách liên quan đến người lao động, nghị định số 44/2016/NĐ-CP trong đó các học viên tham gia lớp tập huấn được cung cấp kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, một số kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu ban đầu, phương pháp hồi sinh tổng hợp...

Thầy giáo, Thạc sĩ Đinh Văn Tưởng - Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc truyền đạt các nội dung trong chương trình huấn luyện