Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Saturday, March 6, 2021
 
Điện lực Đại Từ: Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 đợt 2
 
2021-01-15 08:40:03

Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) và Công văn số 9764/BCTĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2. Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các Công ty Điện lực triển khai nhanh chóng, đồng bộ tại các đơn vị Điện lực.

Thời gian thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10,11 và 12/2020.

Đối tượng là các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương), khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông (giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT).