Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, April 18, 2021
 
Điện lực Võ Nhai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021
 
2021-03-17 08:18:41

Thực hiện hành trình văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC với triết lý kinh doanh “Người lao động là tài sản quý nhất”. Ngày 15/03/2021, Điện Lực Võ Nhai đã tổ chức “Lễ phát động tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động” năm 2021.

Thực hiện nghiêm các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại lễ phát động, toàn thể CBCNV đã chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 4 người để thực hiện tuyên thệ lời thề với các nội dung:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên về công tác ATVSLĐ-PCCN.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống lưới điện.

3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.

4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.

5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

 Nhân viên phòng KDTH tuyên thệ lời thề