Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, March 26, 2019
 
PC Thái Nguyên tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2018
 
2018-03-23 07:47:54

Trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ công tác Đảng, Công đoàn năm 2018 diễn ra sáng ngày 22/03/2018 tại trụ sở PC Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp, nhận được sự đồng thuận, quyết tâm của tập thể CBCNV trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có 220 đại biểu đại diện cho hơn 1000 CNVCLĐ của PC Thái Nguyên. Ông Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Công ty và Bà Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị.

Có thể nói năm 2017 tiếp bước những chuỗi thành công từ sự nỗ lực của tập thể người lao động. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chuyển hướng nhanh, đánh giá đúng tình hình, có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, đồng thời phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua tổ chức công đoàn và các tổ chức quần chúng. Phát huy trí sáng tạo, tập trung toàn bộ năng lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực sự dân chủ, chủ động trong công tác, nâng cao vai trò sức mạnh của tập thể, tạo nên một không khí đồng thuận. Tất cả đã mang lại cho PC Thái Nguyên những kết quả hết sức ấn tượng.

Hội nghị người lao động PC Thái Nguyên năm 2018 và tổng kết công tác Đảng - công đoàn năm 2017, nhiệm vụ công tác Đảng - Công đoàn năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, hoàn thiện những nội quy, quy chế, quy định, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đảng, công tác công đoàn năm 2018 và trong các năm tiếp theo.

Ông Đinh Hoàng Dương-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc PC Thái Nguyên đối thoại trực tiếp với người lao động

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Đinh Hoàng Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: “Bám sát mục tiêu phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đảng ủy Công ty đã phối hợp chỉ đạo xây dựng các giải pháp, chuyên đề cho tất cả các mảng công tác, từ việc đào tạo nguồn nhân lực, ban hành chính sách, giải pháp. Để tạo thành một quy trình khép kín có sự phối hợp chặt chẽ, tương tác qua lại giữa Đảng, Công đoàn và chính quyền, giữa khối kinh doanh và khối kỹ thuật để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, với chủ đề năm 2018 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, PC Thái Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư đào tạo nâng cao trình độ CBCNV, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế tiền lương, tiền thưởng đảm bảo chính sách công khai, minh bạch và hiệu quả. Để đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển và tăng trưởng của PC Thái Nguyên. Đồng chí Giám đốc đã ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của tập thể CNVCLĐ PC Thái Nguyên; ghi nhận sự đột phá, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực thi các giải pháp mới đã mang lại hiệu quả cao thể hiện trên các chỉ tiêu kinh tế, chính trị đã đạt được năm 2017".

Tại hội nghị, mọi chủ trương, giải pháp lớn đưa ra đã được người lao động đồng thuận, nhất trí cao thể hiện rõ ý chí, quyết tâm của người lao động cần được lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn tận dụng và phát huy. Có thể nói hội nghị người lao động là diễn đàn để phát huy dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo chuyên môn, tổ chức Đảng, Đoàn Công ty đã tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong năm 2017.