Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, June 4, 2020
 
Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện 5S tại các TBA 110kV, ĐZ 110kV
 
2019-03-11 15:29:36

Để thực hiện mục tiêu năm 2020 toàn bộ lưới điện trung thế, TBA trung gian, TBA phân phối, hòm công tơ, lưới điện hạ thế khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trung tâm các xã do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang đầu tư, lưới điện dự án REE II tiếp nhận từ các tỉnh phải đạt tiêu chuẩn 5S. Ngay khi tiếp nhận chi nhánh lưới điện cao thế thuộc Công ty lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) về Công ty, nay là Đội quản lý vận hành cao thế TN, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 5S tại các TBA 110kV, đường dây 110kV của đơn vị.

Với mục đích thực hiện chương trình 5S nhằm sàng lọc, sắp xếp các tài liệu, văn bản, hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ một cách khoa học và ngăn nắp; thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh nơi làm việc, làm tốt vệ sinh công nghiệp trong các phòng làm việc, phòng điều khiển, phòng vệ sinh, trang thiết bị và các khu vực khác trong khuôn viên trạm. Mặt bằng trạm bảo đảm gọn, sạch… Đồng thời tất cả cán bộ công nhân viên trong trạm đều phải nắm vững nội dung, chương trình 5S để áp dụng vào công việc hàng ngày tại nơi làm việc.