Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, December 10, 2019
 
Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2019
 
2019-10-24 10:56:51

Ngày 08/04/2019 Tiểu Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Thái nguyên tổ chức buổi lễ ký cam kết thực thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2019 và nêu gương hành động triển khai chương trình oneNPC.

Ông Đinh Hoàng Dương - Trưởng tiểu ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên và bà Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng TTVPĐU, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Điện lực, Đội trưởng các đội: QLLĐ Cao thế, Đội sửa chữa điện tổng hợp cùng tiến hành ký cam kết thực thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2019 và nêu gương hành động triển khai chương trình oneNPC.

Với mục tiêu để tiếp tục đổi mới toàn diện trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD với chủ đề "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện". Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát định hướng, mục tiêu chiến lược Văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo Văn hoá doanh nghiệp của toàn bộ hệ thống lãnh đạo, xây dựng phong cách lãnh đạo: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả. Với phương châm: “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” triển khai hiệu quả chương trình mang tên gọi oneNPC.