Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, October 21, 2018
Văn Bản Pháp Quy
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
2017-05-30 16:22
-506
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh ho
2014-08-05 11:22
-1535
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
2014-08-05 10:59
-1535
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2014-03-19 09:48
-1674
Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013
2013-08-19 11:01
-1886
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
2013-07-29 14:11
-1907
Bộ quy tắc ứng xử EVNNPC đưa ra những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn bộ CBCNV EVNNPC.
Bộ quy tắc ứng xử EVNNPC đưa ra những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn bộ CBCNV EVNNPC.
2013-05-08 08:31
-1989
LUẬT KHIẾU NẠI
Luật số: 02/2011/QH13,ngày 11 tháng 11 năm 2011
2013-05-07 11:11
-1990
LUẬT DOANH NGHIỆP
LUẬT DOANH NGHIỆP Số: 60/2005/QH11,Ngày 29 tháng 11 năm 2005
2013-04-26 07:34
-2001
NGHỊ ĐỊNH Số: 86/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
2013-04-26 07:34
-2001
12

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lê Thái Thịnh
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2157

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT