Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, January 22, 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

2. Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 đội sửa chữa điện tổng hợp.

Công ty có 1.064 CBCNV trong đó: Nam 726 người, nữ 338 người. Trình độ của CBCNV: 33 Thạc sỹ, 582 Đại học, 61 Cao đẳng, 148 trung cấp và 240 công nhân kỹ thuật.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

      + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

      + Huân chương Độc lập hạng Ba

      + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

      + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

      + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

      + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

      + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

      + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

      + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

      + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước 

4. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

- Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

- Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

- Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

- Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

- Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

- Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

- Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

- Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

- Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

* Kinh doanh điện năng:

Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đạt hơn 4,8 tỷ kWh, tăng 2% so với năm 2018. Mặc dù tăng trưởng thấp nhưng sản lượng điện thương phẩm của PC Thái Nguyên hiện vẫn đứng thứ 4 trong EVNNPC chỉ sau các PC Bắc Ninh, PC Hải Phòng và PC Hải Dương, trong đó, tỷ trọng CNXD đạt 3,79 tỷ kWh, chiếm 78,96% và tỷ trọng QLTD đạt 823,89 triệu kWh, bằng 17,15% . Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện ở mức thấp 3,23%, giảm 0,32% so với năm trước đó; Giá bán điện bình quân đạt 1.661,87 đồng/kWh, tăng 88,16 đồng so với cùng kỳ; Tổng doanh thu đạt trên 8.000 tỷ đồng; Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,99%…

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

- Tổng số xã có điện: 139 xã /139 xã (tỷ lệ đạt 100%)

- Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 139/139 xã đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là: 239.293/239.399 đạt tỷ lệ 99,96% (đến nay chỉ còn huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ còn hộ dân nông thôn chưa có điện lưới quốc gia);

Số xóm, bản có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là 2.237/2.238 đạt tỷ lệ 99,95%. Đến nay chỉ còn 01 thôn bản thuộc xã vùng cao của huyện Võ Nhai chưa có điện lưới quốc gia là (xóm Cao Biền - xã Phú Thượng - huyện Võ Nhai).

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84/139 xã đạt 60,43%.

* Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

- Điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng của Công ty điện lực Thái Nguyên là 8,19 điểm.

- Chỉ số tiếp cận điện năng (thời gian trung bình thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện) trung bình 4,97 ngày/6 ngày/khách hàng.

* Công tác kỹ thuật vận hành:

* Lưới điện 110kV:

+ 12 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt là 1.473 MVA

+ 28 MBA lực 110kV, 19MBA Tự Dùng.

+ 24 Đường dây và 08 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài là 324,52 Km (TSNĐ quản lý).

+ 01 đường dây mạch kép QLVH thuê bao khách hàng: A6.15 Nhiệt điện An Khánh: 5,2km.

+ 02 trạm biến áp 110kV của khách hàng: E6.11 XM Quan Triều (20MVA) và E6.12 Núi Pháo (80MVA).

* Lưới trung thế:

* Tổng chiều dài ĐZ trung thế là 2709,04km so với năm 2018 là 2589,25km 119,79km, tăng 4,63% 

* Tổng chiều dài ĐZ hạ thế  là 7846,36km

* Tổng toàn bộ Trạm/máy đến 31/12/2019 là: 3259T/3390M

- Tụ bù trên lưới: 252.260 kVAR

* Tổng số MC Recloser hiện có 97 máy cắt trong đó có 37 MC kết nối về TTĐKX.

* Tổng số thiết bị cảnh báo sự cố là 117 bộ trong đó có 102 bộ có báo tin nhắn.

* Tổng số CD phụ tải trên lưới là  40 bộ đều không có điều khiển đóng cắt từ xa.

* Tổng số LBS có điều khiển đã lắp đặt 06 bộ LBS điều khiển xa và đang triển khai lắp đặt 42 bộ, dự kiến xong trong Quý 2/2020.

* Công tác ĐTXD:

Năm 2019, ngành điện đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ cho nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung với tổng vốn đã đầu tư của ngành điện trong năm là 545 tỷ đồng, trong đó Công ty điện lực Thái Nguyên được Tổng công ty giao hoàn thành 9 công trình chuyển tiếp và giao danh mục khởi công 23 dự án (21 dự án điện và 2 dự án đường truyền cáp quang) với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

Kết quả trong năm 2019 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 22 dự án, 10 dự án khởi công tháng 12/2019 sẽ chuyển tiếp sang 2020, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2020. Năm 2019, PC Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hoàn thành các dự án cải tạo lưới điện 6kV, 10kV lên 22kV và xóa bỏ các TBA trung  gian Phố Cò, Trạm trung gian Phú Bình, Trạm trung gian Đại Từ. Cải tạo và xây dựng mới 136km đường dây 22kV, nâng cấp 185 TBA từ 10kV lên 22kV với tổng dung lượng 32.955 kVA.

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án cấy thêm TBA chống quá tải các TBA phân phối. Xây dựng 97 km đường dây 22-35kV, cấy thêm 130 TBA với tổng dung lượng 29.440 kVA ; Xây dựng mới và cải tạo 152 km đường dây hạ thế.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

3. Phòng Tổ chức Lao động (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

2. Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 đội sửa chữa điện tổng hợp.

Công ty có 1.064 CBCNV trong đó: Nam 726 người, nữ 338 người. Trình độ của CBCNV: 33 Thạc sỹ, 582 Đại học, 61 Cao đẳng, 148 trung cấp và 240 công nhân kỹ thuật.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

      + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

      + Huân chương Độc lập hạng Ba

      + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

      + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

      + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

      + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

      + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

      + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

      + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

      + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước 

4. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

- Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

- Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

- Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

- Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

- Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

- Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

- Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

- Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

- Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

* Kinh doanh điện năng:

Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đạt hơn 4,8 tỷ kWh, tăng 2% so với năm 2018. Mặc dù tăng trưởng thấp nhưng sản lượng điện thương phẩm của PC Thái Nguyên hiện vẫn đứng thứ 4 trong EVNNPC chỉ sau các PC Bắc Ninh, PC Hải Phòng và PC Hải Dương, trong đó, tỷ trọng CNXD đạt 3,79 tỷ kWh, chiếm 78,96% và tỷ trọng QLTD đạt 823,89 triệu kWh, bằng 17,15% . Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện ở mức thấp 3,23%, giảm 0,32% so với năm trước đó; Giá bán điện bình quân đạt 1.661,87 đồng/kWh, tăng 88,16 đồng so với cùng kỳ; Tổng doanh thu đạt trên 8.000 tỷ đồng; Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,99%…

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

- Tổng số xã có điện: 139 xã /139 xã (tỷ lệ đạt 100%)

- Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 139/139 xã đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là: 239.293/239.399 đạt tỷ lệ 99,96% (đến nay chỉ còn huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ còn hộ dân nông thôn chưa có điện lưới quốc gia);

Số xóm, bản có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là 2.237/2.238 đạt tỷ lệ 99,95%. Đến nay chỉ còn 01 thôn bản thuộc xã vùng cao của huyện Võ Nhai chưa có điện lưới quốc gia là (xóm Cao Biền - xã Phú Thượng - huyện Võ Nhai).

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84/139 xã đạt 60,43%.

* Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

- Điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng của Công ty điện lực Thái Nguyên là 8,19 điểm.

- Chỉ số tiếp cận điện năng (thời gian trung bình thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện) trung bình 4,97 ngày/6 ngày/khách hàng.

* Công tác kỹ thuật vận hành:

* Lưới điện 110kV:

+ 12 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt là 1.473 MVA

+ 28 MBA lực 110kV, 19MBA Tự Dùng.

+ 24 Đường dây và 08 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài là 324,52 Km (TSNĐ quản lý).

+ 01 đường dây mạch kép QLVH thuê bao khách hàng: A6.15 Nhiệt điện An Khánh: 5,2km.

+ 02 trạm biến áp 110kV của khách hàng: E6.11 XM Quan Triều (20MVA) và E6.12 Núi Pháo (80MVA).

* Lưới trung thế:

* Tổng chiều dài ĐZ trung thế là 2709,04km so với năm 2018 là 2589,25km 119,79km, tăng 4,63% 

* Tổng chiều dài ĐZ hạ thế  là 7846,36km

* Tổng toàn bộ Trạm/máy đến 31/12/2019 là: 3259T/3390M

- Tụ bù trên lưới: 252.260 kVAR

* Tổng số MC Recloser hiện có 97 máy cắt trong đó có 37 MC kết nối về TTĐKX.

* Tổng số thiết bị cảnh báo sự cố là 117 bộ trong đó có 102 bộ có báo tin nhắn.

* Tổng số CD phụ tải trên lưới là  40 bộ đều không có điều khiển đóng cắt từ xa.

* Tổng số LBS có điều khiển đã lắp đặt 06 bộ LBS điều khiển xa và đang triển khai lắp đặt 42 bộ, dự kiến xong trong Quý 2/2020.

* Công tác ĐTXD:

Năm 2019, ngành điện đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ cho nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung với tổng vốn đã đầu tư của ngành điện trong năm là 545 tỷ đồng, trong đó Công ty điện lực Thái Nguyên được Tổng công ty giao hoàn thành 9 công trình chuyển tiếp và giao danh mục khởi công 23 dự án (21 dự án điện và 2 dự án đường truyền cáp quang) với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

Kết quả trong năm 2019 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 22 dự án, 10 dự án khởi công tháng 12/2019 sẽ chuyển tiếp sang 2020, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2020. Năm 2019, PC Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hoàn thành các dự án cải tạo lưới điện 6kV, 10kV lên 22kV và xóa bỏ các TBA trung  gian Phố Cò, Trạm trung gian Phú Bình, Trạm trung gian Đại Từ. Cải tạo và xây dựng mới 136km đường dây 22kV, nâng cấp 185 TBA từ 10kV lên 22kV với tổng dung lượng 32.955 kVA.

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án cấy thêm TBA chống quá tải các TBA phân phối. Xây dựng 97 km đường dây 22-35kV, cấy thêm 130 TBA với tổng dung lượng 29.440 kVA ; Xây dựng mới và cải tạo 152 km đường dây hạ thế.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

3. Phòng Tổ chức Lao động (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

 

 

 oTrangChu
Minimize
Đội sửa chữa điện hotline trên lưới 22kV chính thức đi vào hoạt động
Nhằm nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm việc hao hụt điện thương phẩm, ngăn ngừa sự cố, giảm tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động. Bắt đầu từ tháng 1/2021, đội sửa chữa điện hotline trên đường dây đang mang cấp điện áp 22kV (gọi tắt là đội hotline) Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động.
Danh Mục
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElliottR392
Past 24 Hours Hôm qua : 5
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 2617

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT