Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Wednesday, March 21, 2018
Công ty Điện lực Thái Nguyên
Số 31 - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 13 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 10 Điện lực và 04 phân xưởng.

Công ty có 1.050 CBCNV trong đó: Nam 713 người, nữ 337 người. Trình độ của CBCNV: 22 Thạc sỹ, 483 Đại học, 189 Cao đẳng và trung học, 356 công nhân kỹ thuật.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

- Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (số 567KT/CTN ngày 08/11/2000)

- Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba (số 801/2003/QĐ/CTN ngày 04/11/2003)

- Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì (số 1811/QĐ-CTN ngày 30/09/2013)

4.  Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100%  lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2016:

* Kinh doanh điện năng:

Điện thương phẩm toàn tỉnh năm 2016 đạt 3.926,79 tr.kWh tăng 21,76% so với thương phẩm toàn tỉnh năm 2015.

Tổn thất điện năng năm 2016 đạt 5,61%, giảm 0,51% so với kế hoạch NPC giao và giảm 1,60% so với thực hiện năm 2015.

Năm 2016 toàn Công ty tiết kiệm được 70,00 tr.kWh bằng 1,78% điện thương phẩm.

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

- Công tác xây dựng nông thôn mới:

+ Tổng số xã có điện: 140 xã /140 xã, (tỷ lệ đạt 100%);

+ Số xã đạt tiêu chí số 4 về nông thôn mới là 133/140 xã (đạt tỷ lệ 95,0%)

+ Số hộ có điện: 231.030 hộ /232.433  hộ (tỷ lệ đạt 99,40%);

+ Số thôn có điện:  2.446 thôn / 2.413 thôn (tỷ lệ đạt 98,57%)

* Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

Năm 2016 điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện do Công ty tư vấn độc lập ODC thực hiện của Công ty Điện lực Thái Nguyên là: 7,47 điểm, tăng 0,36 điểm so với năm 2015.

Công tác chăm sóc khách hàng: Đẩy mạnh công tác tin nhắn chăm sóc khách hàng; Tổ chức các hoạt động, sự kiện trong tháng “Tri ân khách hàng”; Ứng dụng công nghệ mới và CNTT trong công tác kinh doanh (sử dụng máy tính bảng, hóa đơn điện tử, thanh toán qua ngân hàng...)

* Công tác kỹ thuật vận hành:

-       Tổng chiều dài ĐD trung thế: 2.334,91 km (trong đó TS điện lực 2.127,97km chiếm 91,14% - tăng 48,56 km so với năm 2015)

-       Tổng chiều dài ĐD hạ thế: 7.183 km (trong đó TS điện lực 6.740 km chiếm 93,8%)

-       Trạm biến áp:

TBA trung gian:  27 trạm / 41 M / 193.050 kVA - tăng 0T /-1 M  so với năm 2015 (trong đó TS điện lực 7 T / 12 M /40.800 kVA chiếm 25,9%)

TBA phân phối:  2.492 trạm / 2573 M / 1.069.068 kVA - tăng 90T /90M/30.495KVA so với năm 2014 (trong đó TS điện lực 1619 T / 1624 M /328.850KVA chiếm 65%).

* Công tác ĐTXD:

- Các công trình CQT lưới điện đã được triển khai thi công và đóng điện bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo cấp điện ổn định cho KV tỉnh Thái Nguyên trong mùa nắng nóng. Chuyển toàn bộ lưới điện khu vực thành phố Sông Công và huyện Phú Bình - từ cấp điện áp 10kV lên 22kV. Lưới điện được nâng cấp cải tạo, sửa chữa lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, sự tăng trưởng ngành công nghiệp từ các khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy… nên các ngành phụ trợ, dịch vụ phát triển; đặc biệt lực lượng công nhân từ các tỉnh lân cận về ở các khu đô thị như TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình... tăng cao; đến nay các công trình này đã được đóng điện vận hành.

Khối lượng đầu tư trong năm: Xây dựng và cải tạo nâng cấp 201,88 km ĐD trung thế (trong đó xây dựng mới 92,09 km và cải tạo nâng cấp 109,79 km ĐD 10kV lên 22kV + 219 TBA với tổng dung lượng 55.120 KVA + 74,31 km ĐD hạ thế + 61.790 kVAR tụ bù + 38 máy cắt Recloser với tổng mức đầu tư 378 tỷ đồng.

- Hoàn thành đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 3 và dự án TBA  110 kV Phú Bình.

- Triển khai dự án Đường dây và TBA 110kV Đại Từ: Quy mô xây dựng mới 2,396 km ĐD 110kV + 01 TBA 2x40MVA-110/35/22kV với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Hiện đang trong giai đoạn xây dựng trạm biến áp, dự kiến hoàn thành trong quý II/2017.

- Triển khai dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng khu vực Miền Bắc  (sử dụng nguồn vốn KFW): Quy mô xây dựng mới và cải tạo 9,218 km ĐD trung thế + Lắp đặt 05 máy cắt Recloser và 01 tủ máy cắt + 355,042 km ĐD 0,4kV  cho các xã thuộc huyện Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ, TX.Sông Công, huyện Phổ Yên, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, TP TN. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn dựng cột, phần kéo dây chờ NPC cấp. Dự kiến hoàn thành xong trong quý II năm 2017.

- Khởi công dự án Cấp điện cho 14 thôn, xóm vùng sâu, vùng xa chưa có điện khu vực huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Quy mô Xây dựng mới 4,56km ĐD 22 (35)kV + 04 TBA-22(35)/0,4kV + 14,4km ĐD 0,4kV với tổng mức đầu tư 10,68 tỷ đồng: Ngày 16/12/2016, PCTN đã khánh thành đóng điện cho xã Tân sơn, Tân Thịnh 2 thuộc xã Văn lăng Huyện đồng hỷ. Đặc biệt với sự cố gắng không ngừng nghỉ vào ngày 24/1/2017 tức ngày 27 tết nguyên đán Định Dậu, PCTN đã khánh thành dự án đưa điện về với hơn 100 hộ dân xóm Bản Tèn - xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ- đây là bản vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (100% hộ dân thuộc hộ nghèo) chưa có điện lưới quốc gia. Việc hoàn thành đóng điện trước tết Nguyên Đán đã giúp bà con đón một cái tết cổ truyền nhiều ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S; Văn hóa doanh nghiệp

2. Phòng Kế hoạch (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

3. Phòng Tổ chức Lao động (P3):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động.

4. Phòng Kỹ thuật (P4):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

6. Phòng Vật tư (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty định hướng phát triển lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

7. Phòng Điều độ (P7):  Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên  (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9):  Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

10. Phòng Công nghệ thông tin (P10):  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền. Thư ký ISO của Công ty.

11. Phòng An  toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

13. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P13): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 

 

Công ty Điện lực Thái Nguyên
Số 31 - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 13 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 10 Điện lực và 04 phân xưởng.

Công ty có 1.050 CBCNV trong đó: Nam 713 người, nữ 337 người. Trình độ của CBCNV: 22 Thạc sỹ, 483 Đại học, 189 Cao đẳng và trung học, 356 công nhân kỹ thuật.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

- Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (số 567KT/CTN ngày 08/11/2000)

- Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba (số 801/2003/QĐ/CTN ngày 04/11/2003)

- Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì (số 1811/QĐ-CTN ngày 30/09/2013)

4.  Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100%  lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2016:

* Kinh doanh điện năng:

Điện thương phẩm toàn tỉnh năm 2016 đạt 3.926,79 tr.kWh tăng 21,76% so với thương phẩm toàn tỉnh năm 2015.

Tổn thất điện năng năm 2016 đạt 5,61%, giảm 0,51% so với kế hoạch NPC giao và giảm 1,60% so với thực hiện năm 2015.

Năm 2016 toàn Công ty tiết kiệm được 70,00 tr.kWh bằng 1,78% điện thương phẩm.

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

- Công tác xây dựng nông thôn mới:

+ Tổng số xã có điện: 140 xã /140 xã, (tỷ lệ đạt 100%);

+ Số xã đạt tiêu chí số 4 về nông thôn mới là 133/140 xã (đạt tỷ lệ 95,0%)

+ Số hộ có điện: 231.030 hộ /232.433  hộ (tỷ lệ đạt 99,40%);

+ Số thôn có điện:  2.446 thôn / 2.413 thôn (tỷ lệ đạt 98,57%)

* Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

Năm 2016 điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện do Công ty tư vấn độc lập ODC thực hiện của Công ty Điện lực Thái Nguyên là: 7,47 điểm, tăng 0,36 điểm so với năm 2015.

Công tác chăm sóc khách hàng: Đẩy mạnh công tác tin nhắn chăm sóc khách hàng; Tổ chức các hoạt động, sự kiện trong tháng “Tri ân khách hàng”; Ứng dụng công nghệ mới và CNTT trong công tác kinh doanh (sử dụng máy tính bảng, hóa đơn điện tử, thanh toán qua ngân hàng...)

* Công tác kỹ thuật vận hành:

-       Tổng chiều dài ĐD trung thế: 2.334,91 km (trong đó TS điện lực 2.127,97km chiếm 91,14% - tăng 48,56 km so với năm 2015)

-       Tổng chiều dài ĐD hạ thế: 7.183 km (trong đó TS điện lực 6.740 km chiếm 93,8%)

-       Trạm biến áp:

TBA trung gian:  27 trạm / 41 M / 193.050 kVA - tăng 0T /-1 M  so với năm 2015 (trong đó TS điện lực 7 T / 12 M /40.800 kVA chiếm 25,9%)

TBA phân phối:  2.492 trạm / 2573 M / 1.069.068 kVA - tăng 90T /90M/30.495KVA so với năm 2014 (trong đó TS điện lực 1619 T / 1624 M /328.850KVA chiếm 65%).

* Công tác ĐTXD:

- Các công trình CQT lưới điện đã được triển khai thi công và đóng điện bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo cấp điện ổn định cho KV tỉnh Thái Nguyên trong mùa nắng nóng. Chuyển toàn bộ lưới điện khu vực thành phố Sông Công và huyện Phú Bình - từ cấp điện áp 10kV lên 22kV. Lưới điện được nâng cấp cải tạo, sửa chữa lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, sự tăng trưởng ngành công nghiệp từ các khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy… nên các ngành phụ trợ, dịch vụ phát triển; đặc biệt lực lượng công nhân từ các tỉnh lân cận về ở các khu đô thị như TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình... tăng cao; đến nay các công trình này đã được đóng điện vận hành.

Khối lượng đầu tư trong năm: Xây dựng và cải tạo nâng cấp 201,88 km ĐD trung thế (trong đó xây dựng mới 92,09 km và cải tạo nâng cấp 109,79 km ĐD 10kV lên 22kV + 219 TBA với tổng dung lượng 55.120 KVA + 74,31 km ĐD hạ thế + 61.790 kVAR tụ bù + 38 máy cắt Recloser với tổng mức đầu tư 378 tỷ đồng.

- Hoàn thành đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 3 và dự án TBA  110 kV Phú Bình.

- Triển khai dự án Đường dây và TBA 110kV Đại Từ: Quy mô xây dựng mới 2,396 km ĐD 110kV + 01 TBA 2x40MVA-110/35/22kV với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Hiện đang trong giai đoạn xây dựng trạm biến áp, dự kiến hoàn thành trong quý II/2017.

- Triển khai dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng khu vực Miền Bắc  (sử dụng nguồn vốn KFW): Quy mô xây dựng mới và cải tạo 9,218 km ĐD trung thế + Lắp đặt 05 máy cắt Recloser và 01 tủ máy cắt + 355,042 km ĐD 0,4kV  cho các xã thuộc huyện Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ, TX.Sông Công, huyện Phổ Yên, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, TP TN. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn dựng cột, phần kéo dây chờ NPC cấp. Dự kiến hoàn thành xong trong quý II năm 2017.

- Khởi công dự án Cấp điện cho 14 thôn, xóm vùng sâu, vùng xa chưa có điện khu vực huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Quy mô Xây dựng mới 4,56km ĐD 22 (35)kV + 04 TBA-22(35)/0,4kV + 14,4km ĐD 0,4kV với tổng mức đầu tư 10,68 tỷ đồng: Ngày 16/12/2016, PCTN đã khánh thành đóng điện cho xã Tân sơn, Tân Thịnh 2 thuộc xã Văn lăng Huyện đồng hỷ. Đặc biệt với sự cố gắng không ngừng nghỉ vào ngày 24/1/2017 tức ngày 27 tết nguyên đán Định Dậu, PCTN đã khánh thành dự án đưa điện về với hơn 100 hộ dân xóm Bản Tèn - xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ- đây là bản vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (100% hộ dân thuộc hộ nghèo) chưa có điện lưới quốc gia. Việc hoàn thành đóng điện trước tết Nguyên Đán đã giúp bà con đón một cái tết cổ truyền nhiều ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S; Văn hóa doanh nghiệp

2. Phòng Kế hoạch (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

3. Phòng Tổ chức Lao động (P3):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động.

4. Phòng Kỹ thuật (P4):  Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

6. Phòng Vật tư (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty định hướng phát triển lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

7. Phòng Điều độ (P7):  Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên  (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9):  Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

10. Phòng Công nghệ thông tin (P10):  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền. Thư ký ISO của Công ty.

11. Phòng An  toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

13. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P13): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 

 

 oTrangChu
Minimize
Danh Mục
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : PA04TP1436462
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 1894

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT