Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, October 2, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 43
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h00 : 02/10/20207h50 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBALDA371-E6.8-68***Nhánh Bãi VàngTBA Bãi Vàng121PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
2 9h30 : 02/10/202010h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBASH Quang Sơn 3TBA Quang Sơn 3170PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
3 8h30 : 02/10/20209h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBACầu Đã 2TBA Cầu Đã138PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
4 10h30 : 02/10/202011h10 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định Kỳ MBANhị Hòa 1TBA Nhị Hòa 1249PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
5 4h00 : 02/10/20207h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnLDA373-E6.5***Trục chínhsau MC 373E6.5398PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
6 6h30 : 02/10/202011h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnCQT Xuân Quang 2 96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
7 6h00 : 02/10/202015h00 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnTái Định Cư Gia SàngSau TBA Tái Định Cư Gia Sàng124PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
8 7h30 : 02/10/202017h00 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnPhú Xá 5Sau AB lộ 1 TBA Phú Xá 52147PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
9 6h00 : 02/10/202015h00 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCQT Xuân Quang 2Sau TBA CQT Xuân Quang 296PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
10 6h30 : 02/10/202011h30 : 02/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnTái Định Cư Gia Sàng 124PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
11 15h00 : 03/10/202016h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thay TI đo đếm tổng TBA. 2. Kiểm tra, xiết lại tiếp xúc mặt máy và tủ 0,4KV 3. Cân pha san tảiCQT Phú Đình 1Thôn Phú Ninh161PA04DAĐiện lực Định Hóa
12 13h30 : 03/10/202015h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thay TI đo đếm tổng TBA. 2. Kiểm tra, xiết lại tiếp xúc mặt máy và tủ 0,4KV 3. Cân pha san tảiTrung Hội 3Xóm Đoàn Kết 1+2363PA04DAĐiện lực Định Hóa
13 8h00 : 03/10/20209h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thay TI đo đếm tổng TBA. 2. Kiểm tra, xiết lại tiếp xúc mặt máy và tủ 0,4KV 3. Cân pha san tảiQuy Kỳ 1NTXóm Khuân Câm, Khuân Nhà, Sự Thật135PA04DAĐiện lực Định Hóa
14 9h30 : 03/10/202010h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thay TI đo đếm tổng TBA. 2. Kiểm tra, xiết lại tiếp xúc mặt máy và tủ 0,4KV 3. Cân pha san tảiTrung tâm 2Phố Tân Thành, Dốc Châu, Bãi Á 1+2+3431PA04DAĐiện lực Định Hóa
15 5h00 : 03/10/20206h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1- Xử lý DCL 473-7 bị kẹt, không thao tác được, 2- Đơn vị thi công trường thịnh lắp CSV thông minh tại DCL 01 Linh Nham, cột 03 sau MC 02 Linh Nham 3- ĐLĐH phát quang hành langtaij cột 42-45 trục chính lộ 473 E6.2, tại khoảng 24-26 sau DCL Khe Mo 6+7 4- Tách lèo cột 04 nhánh rẽ TBA Núi Voi 1 về phía TBA Núi Voi 3LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhMC 473 E6.26109PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
16 5h00 : 03/10/20205h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện để TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 )LDA380-E6.2***LDA380-E6.2Cao Ngạn765PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
17 17h00 : 03/10/202017h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Trả lại kết dây sau khi TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA380-E6.2***LDA380-E6.2Cao Ngạn765PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
18 5h00 : 03/10/202017h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA376TCCN-E6.2***LDA376TCCN-E6.2ĐZ 376TCCN4154PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
19 5h00 : 03/10/20207h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371 TCCN11382PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
20 5h00 : 03/10/20209h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371TCCN từ MC 371 TCCN đến cột 863241PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
21 5h00 : 03/10/202016h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néo cột 01 nhánh rẽ Nam Hòa 3. Lắp dặt DCl 37 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCNLDA371TCCN-E6.2-185-1***ĐZ 371 TCCN NHÁNH TÂN THÀNHĐZ 371TCCN nhánh Tân thành từ sau cột 36 đến cuối ĐZ2364PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
22 6h30 : 03/10/202010h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty TNHH ĐTXL và TM Nam Thái di chuyển cột 02 nhánh rẽ TBA Núi Voi 3Núi Voi 3TBA Núi Voi 3361PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
23 10h30 : 03/10/202011h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 04 nhánh rẽ TBA Núi Voi 1 về phía TBA Núi Voi 3LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhMC 473 E6.26109PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
24 15h00 : 03/10/202016h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lại lèo cột 86 trực chính và lèo cột 36 nhánh Tân Thành sau Khi B thi công thực hiện các công việc Đấu nối LBS tại cột 02 nhánh rẽ Hoàng Gia,Cột 38 nhánh Tân Thành. Lắp CSV thông minh tại cột 34,36 ĐZ 371 TCCN, Côt 04 và 07 nhánh Tân Thành ĐZ 371 TCCN. Đóng điện TBA Con PHượng ( 180 KVA )điểm đấu cột 118 ĐZ 371 TCCN. Đấu nối TBA CT Cp dầu tư và xây dựng sô 18 điểm đấu cột 45 lộ 371 TCCN. Thay xà cột 34 lộ 371 TCCN do vi pham khoảng cách. Thay dây từ cột điểm đấu đến cột 02 , Bổ xung dây néoLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhĐZ 371 TCCN11382PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
25 17h00 : 03/10/202017h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tả lại phương cấp điện cơ bản sau khi TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA373-E6.8***373-E6.8ĐZ 373 TCCN6633PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
26 5h00 : 03/10/20205h15 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển phương cấp điện nhận điện qua 372 E6.2 để TT Điện Đông Bắc 3 SCL thay 02 cột ly tâm bằng cột thép ( Cột số 28, 29 ) songLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhCao Ngạn, Hóa Trung ,Hóa Thượng, Hòa Bình ,Minh Lập6633PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
27 8h30 : 03/10/20209h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng. Điện lực kết hợp đóng lại DCL375E6.3-7/6A NR Bãi Đỗ 2 sau khi sửa chữa trên lưới xong.LDA375-E6.3***375-E6.3DZ375E6.32602PA04SCĐiện lực TX Sông Công
28 6h00 : 03/10/20206h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng. Điện lực kết hợp cắt DCL375E6.3-7/6A NR Bãi Đỗ 2 phục vụ sửa chữa trên lưới.LDA375-E6.3***375-E6.3DZ375E6.32602PA04SCĐiện lực TX Sông Công
29 6h00 : 03/10/20209h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng. Điện lực kết hợp: 1- Xử lý DCL01 NR Hương Giang bị kẹt. 2-Phát quang hành lang tuyến từ cột 02 đến TBA UBP. Mỏ chè. 3-Làm 5S tại TBA Bãi Đỗ 2. 4-Đấu nối TBA 630KVA vào cột 06 NR Hương Giang lộ 375E6.3LDA375-E6.3***375-E6.3DZ35KV sau DCL375E6.3-7/6A NR Bãi Đỗ 2996PA04SCĐiện lực TX Sông Công
30 4h00 : 03/10/202017h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnMC371E6.5 3PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
31 4h00 : 03/10/20207h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện (mất 2 thời điểm)MC53/373E6.2 Mạch vòng Lưu Xá Đán (đến lèo C08) 776PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
32 6h30 : 03/10/202011h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnĐồng Quang 7 309PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
33 15h00 : 03/10/202018h00 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện (mất 2 thời điểm)MC53/373E6.2 Mạch vòng Lưu Xá Đán (đến lèo C08) 776PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
34 6h30 : 03/10/202011h30 : 03/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnBắc Nam 2 392PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
35 15h30 : 06/10/202016h30 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.TBA Trần Xuân ChiếnTại TBA KH1PA04DAĐiện lực Định Hóa
36 13h30 : 06/10/202014h30 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.TBA Phạm Văn BìnhTại TBA KH1PA04DAĐiện lực Định Hóa
37 10h30 : 06/10/202011h30 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.Phú Tiến 2NTThôn 7+8216PA04DAĐiện lực Định Hóa
38 14h30 : 06/10/202015h30 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.TBA Nguyễn Thanh HảiTại TBA KH1PA04DAĐiện lực Định Hóa
39 9h30 : 06/10/202010h30 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.DNTN Dương HoàngTại TBA KH1PA04DAĐiện lực Định Hóa
40 7h30 : 06/10/20209h00 : 06/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.CT CPSX & TM Vạn PhátTại TBA KH1PA04DAĐiện lực Định Hóa
41 14h30 : 07/10/202015h30 : 07/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.Nà Trú NTXóm Nà Trú, Nà Lá106PA04DAĐiện lực Định Hóa
42 9h30 : 07/10/202010h00 : 07/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.CSCBLS Ngô Quang TịnhTại TBA Kh1PA04DAĐiện lực Định Hóa
43 7h30 : 07/10/20209h00 : 07/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thay công tơ đo đếm tổng TBA, vệ sinh 5S.CQT Miền KènXóm Chúng, xóm Tả51PA04DAĐiện lực Định Hóa

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Mac70S902035
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 4
User Count Toàn bộ : 2431

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT