Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, December 10, 2019
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 40
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 10/12/201916h00 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đơn vị thi công SCL Dựng cột, Thay, xà, sứ, dây dẫn từ cột 91 đến TBA Phú Nam, ĐLPL lắp chụp Silicol cho các TBA: Phú nam 1+2, Pháng 3.LDA471-E6.6-64-109-5***Nhánh TBA Phú Nam 7Sau lèo nhánh rẽ Phú Nam 1 tại cột 90 nhánh rẽ Phú Nam641PA04PLĐiện lực Phú Lương
2 16h00 : 10/12/201917h00 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để ĐLP đấu lại lèo nhánh rẽ Phú nam 1 tại cột 90 nhánh rẽ Phú nam ĐZ 471E6.6 sau khi đơn vị thi công Dựng cột, thay xà, sứ, dây dẫn từ cột 91 đến TBA Phú nam 1, SCL xong.LDA471-E6.6-64***Nhánh Tức Tranh - Phú NamSau MC65 nhánh rẽ Tức Tranh, Phú Đô DDZ471E6.63434PA04PLĐiện lực Phú Lương
3 6h00 : 10/12/20198h00 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để ĐLPL đấu lèo các TBA Mới XD - TBA: Khe Xiêm tại cột 04 nhánh rẽ Thâm Găng, TBA:Đồng Tiến 2 tại cột 39(09) nhánh rẽ Đồng Tiến, Tháo Lèo nhánh rẽ Phú Nam 1 tại cột 90 nhánh rẽ Phú Nam ĐZ 471E6.6 để phục vụ đơn vị thi công SCL Dựng cột, thay xà, sứ, dây dẫn từ cột 91 đến TBA Phú Nam.LDA471-E6.6-64***Nhánh Tức Tranh - Phú NamSau MC 65 - ĐZ 471E6.63434PA04PLĐiện lực Phú Lương
4 0h00 : 10/12/201923h55 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ETC1 SCL hệ thống nguồn điện một chều , đội QLVHLĐCT TN xử lý khiếm khuyết thiết bị, VSCN, Cty CP TOJI đấu nối ngăn lộ MBA T3, NPSC thí nghiệm bảo vệ so lệch thanh cái C11.CTCP Hợp kim sắt GTTNSau MC ĐZ 671 E6.91PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
5 8h00 : 10/12/201921h00 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ETC1 SCL hệ thống nguồn điện một chiều ,đội QLVHLĐCT TN xử lý khiếm khuyết thiết bị ,VSCN. - đến 21h00 đóng TCC13 nhận điện MBA T2 E6.9LDA373-E6.9(cấp cho cơ khí Gang Thép)Sau MC ĐZ 373 E6.96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
6 0h00 : 10/12/20190h30 : 10/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển MBA T2 E6.9 nhận điện ĐZ 174 E6.20-VT 52 để cắt điện TCC11 và MBA T1 E6.9LDA373-E6.9(cấp cho cơ khí Gang Thép)Sau MC ĐZ 373 E6.96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
7 10h30 : 11/12/201911h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thay thế công tơ tổng TBA: Định KỳCông ty CP Vương Anh 2TBA: CTCP Vương Anh 21PA04PLĐiện lực Phú Lương
8 17h00 : 11/12/201918h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC02, DCL371E6.6-7/01 Ôn Lương Để đơn vị thi công kéo dây, lấy độ võng khoảng cột từ 01 - 36 và đấu lại lèo nhánh rẽ Na Mọn tại cột 36 nhánh Ôn Lương ĐZ 371E6.6LDA371-E6.6-26***Nhánh Ôn LươngSau DCL371E6.6-7/01 Ôn Lương ĐZ 371E6.63514PA04PLĐiện lực Phú Lương
9 7h00 : 11/12/201917h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đơn vị thi công dựng cột thay xà, sứ, dây dẫn từ khoảng cột 01 đến TBA Na Mọn và thay DCL01 nhánh Na Mọn - ĐZ 371E6.6LDA371-E6.6-26-36***Nhánh TBA Na MọnSau Lèo cột 36 nhánh rẽ Na Mọn ĐZ 371E6.6191PA04PLĐiện lực Phú Lương
10 6h00 : 11/12/20197h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC02, DCL371E6.6-7/01 Ôn Lương để ĐLPL Tháo Lèo nhánh rẽ Na Mọn tại cột 36 nhánh rẽ Ôn Lương để phục vụ đơn vị thi công SCL Dựng cột, thay xà, sứ, dây dẫn khoảng cột từ 01 đến TBA Na Mọn và thay thế DCL01 nhánh Na Mọn ĐZ371E6.6.LDA371-E6.6-26***Nhánh Ôn LươngSau DCL371E6.6-7/01 Ôn Lương - ĐZ371E6.63323PA04PLĐiện lực Phú Lương
11 7h30 : 11/12/20198h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thay thế công tơ tổng TBA: Định KỳCty CP gạch Phấn MễTBA: CTTNHH Quang Thế (CTCP Gạch Phấn Mễ)1PA04PLĐiện lực Phú Lương
12 9h00 : 11/12/201910h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thay thế công tơ tổng TBA: Định KỳCông ty CP Vương Anh 1TBA: CTCP Vương Anh 11PA04PLĐiện lực Phú Lương
13 7h00 : 11/12/201911h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBATBA Cẩm Trà 2 150PA04PYĐiện lực Phổ Yên
14 13h00 : 11/12/201917h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBAUB Xã Trung Thành 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
15 5h00 : 11/12/20195h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển C31 E6.9 sang nhận điện MBA T1 E6.9 sau khi đóng tốt MBA T1 E6.9LDA372-E6.9(cấp cho cơ khí Gang Thép)Sau MC ĐZ 373 E6.96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
16 5h00 : 11/12/201918h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ECT1 SCL hệ thống nguồn điện một chiều , đội QLVHLĐCT TN xử lý khiếm khuyết thiết bị ,VSCN, Cty CP TOJI đấu nối thanh cái C33 với C32LDA372-E6.9(cấp cho cơ khí Gang Thép)Sau MC ĐZ 372 E6.92PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
17 15h00 : 11/12/201916h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvHang HonLộ 1 ra Đ DK 0,4 kv31PA04VNĐiện lực Võ Nhai
18 8h45 : 11/12/20199h45 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvTân DươngLộ 2 ra Đ DK 0,4 kv23PA04VNĐiện lực Võ Nhai
19 7h30 : 11/12/20198h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvTân DươngLộ 1 ra Đ DK 0,4 kv26PA04VNĐiện lực Võ Nhai
20 16h00 : 11/12/201917h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvHang HonLộ 2 ra Đ DK 0,4 kv27PA04VNĐiện lực Võ Nhai
21 13h30 : 11/12/201914h30 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvLân ChiêuLộ 2 ra Đ DK 0,4 kv21PA04VNĐiện lực Võ Nhai
22 10h00 : 11/12/201911h00 : 11/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tụ bù 0,4 kvLân ChiêuLộ 1 ra Đ DK 0,4 kv32PA04VNĐiện lực Võ Nhai
23 13h00 : 12/12/201917h00 : 12/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBACổng trào tỉnh TN 2PA04PYĐiện lực Phổ Yên
24 7h00 : 12/12/201912h00 : 12/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBATR.TH Xây DựngCơ Bản 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
25 13h30 : 13/12/201914h30 : 13/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI định kỳMỏ Đá Hiên BìnhTBA Mỏ Đá Hiên Bình1PA04VNĐiện lực Võ Nhai
26 8h00 : 13/12/20199h00 : 13/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBA, lắp chụp SiLicon đầu cực MBA, CSV, chì SIUB Vũ ChấnTBA UB Vũ Chấn97PA04VNĐiện lực Võ Nhai
27 10h00 : 13/12/201911h30 : 13/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBA, lắp chụp SiLicon đầu cực MBA, CSV, chì SI, đấu nối tụ bù 0,4 kvNa HấuTBA Na Hấu66PA04VNĐiện lực Võ Nhai
28 13h00 : 14/12/201917h00 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBATBA CQT Đại Kim 81PA04PYĐiện lực Phổ Yên
29 7h00 : 14/12/201912h00 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBAXóm Đình - TH 190PA04PYĐiện lực Phổ Yên
30 6h00 : 14/12/20196h10 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC 1A tràng Xá để cắt DCL 01 Liên Minh và cắt DCL 01 Nà BoLDA371-E6.8-198***LDA371-E6.8-198 nhánh Tràng Xá 9025PA04VNĐiện lực Võ Nhai
31 17h10 : 14/12/201917h50 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CĂt DCL 01 Liên Minh phục vụ đấu lèo cột 51 sau DCL 01 Liên MinhLDA371-E6.8-198-53***LDA371-E6.8-198-53 Nhánh Liên MinhĐDK 35 kv và các TBA sau DCL 01 Liên Minh0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
32 17h00 : 14/12/201917h10 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CĂt MC 1A Tràng Xá để cắt DCL 01 Liên Minh phục vụ đấu lèo cột 51 sau DCL 01 Liên MinhLDA371-E6.8-198***LDA371-E6.8-198 nhánh Tràng XáĐDK 35 kv và các TBA sau DCL 01 Liên Minh0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
33 17h50 : 14/12/201918h00 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CĂt MC 1A Tràng Xá để đóng DCL 01 Liên Minh sau khi đấu lèo cột 51 sau DCL 01 Liên Minh xongLDA371-E6.8-198***LDA371-E6.8-198 nhánh Tràng XáĐDK 35 kv và các TBA sau DCL 01 Liên Minh0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
34 6h10 : 14/12/201910h00 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối công trình CQT 2019, Tháo lèo cột 51 để di chuyển TBA Bản Nhâu, Lắp CD 1 Pha nhánh rẽ Ngọc MỹLDA371-E6.8-198-53***LDA371-E6.8-198-53 Nhánh Liên MinhĐDK 35 kv và TBA sau DCL 01 Liên Minh0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
35 6h10 : 14/12/201910h00 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay DCL đầu TBA Khuôn Ruộng, Chòi HồngLDA371-E6.8-198-20***LDA371-E6.8-198-20 Nhánh Nà BoĐDK 35 kv và TBA sau DCL 01 Nà Bo0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
36 10h00 : 14/12/201910h10 : 14/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC 1A Tràng xá để dóng lại DCL 01 Liên Minh và DCL 01 Nà BoLDA371-E6.8-198***LDA371-E6.8-198 nhánh Tràng XáĐDK 35 kv và các TBA sau MC 1A Tràng Xá (371E6.8)0PA04VNĐiện lực Võ Nhai
37 13h00 : 15/12/201917h00 : 15/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBACQT Nam Thái 155PA04PYĐiện lực Phổ Yên
38 7h00 : 15/12/201912h00 : 15/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBACQT Đồng Tiến 5 132PA04PYĐiện lực Phổ Yên
39 7h00 : 16/12/201912h00 : 16/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBATBA Trường Thịnh 34PA04PYĐiện lực Phổ Yên
40 13h00 : 16/12/201917h00 : 16/12/2019Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội SX 1 chỉnh trang 5S TBATBA Cầu Tiến 280PA04PYĐiện lực Phổ Yên

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : BenitoFowell
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1779

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT