Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 97
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 03/12/202112h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBATúc Tranh 1TBA Tức Tranh 1300PA04PLĐiện lực Phú Lương
2 7h30 : 03/12/202112h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBATBA MỸ KHÁNHTBA: Mỹ Khánh99PA04PLĐiện lực Phú Lương
3 13h30 : 03/12/202117h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Huyện Đội thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnHuyện Đội phổ yên 17PA04PYĐiện lực Phổ Yên
4 7h30 : 03/12/202111h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đồng Lâm thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Đồng Lâm 48PA04PYĐiện lực Phổ Yên
5 8h00 : 03/12/202112h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ sửa chữa lưới điệnKhu Tập Thể Z159P.Tân Thịnh- Quang Trung107PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
6 9h00 : 03/12/202112h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnQuyết thắng 1Phường Tân Thành, Hương Sơn55PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
7 9h00 : 03/12/202112h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnQuyết Thắng 4Phường Tân Thành, Hương Sơn185PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
8 5h00 : 03/12/202117h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hạ ngầm ĐZ Trung thếLDA475-E6.4-18_2***Nhánh rẽ Công ty ô tôSau MC02/475 E6.41072PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
9 5h00 : 03/12/20218h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu nối chuyển nguồnDCL476E6.4-7/03 NR Nhà nghỉ ca (1P)Sau DCL476E6.4-7/03 NR Nhà nghỉ ca (1P)179PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
10 7h00 : 03/12/202115h30 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công thực hiện công việc sửa chữa lớn bổ sung năm 2021: Thay dây dẫn, xà sứ từ vị trí cột 108 đến cột 130 và nhánh rẽ TBA UB Vũ Chấn. Điện lực Võ Nhai kết hợp lịch cắt điện xử lý hành lang.LDA371-E6.8-58-67***LDA371-E6.8-58-67 nhánh sau MC68\/371E6.8 Vũ Chấncác khách hàng cột 107 nhánh rẽ Vũ Chấn2354PA04VNĐiện lực Võ Nhai
11 15h30 : 03/12/202117h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Võ Nhai đấu lèo tại vị trí cột 107 sau khi đơn vị thi công thực hiện công việc sửa chữa lớn bổ sung năm 2021 thay dây dẫn, xà sứ từ vị trí cột 108 đến cột 130 và nhánh rẽ TBA UB Vũ Chấn.LDA371-E6.8-58-67***LDA371-E6.8-58-67 nhánh sau MC68\/371E6.8 Vũ Chấncác khách hàng sau MC68/371E6.8 nhánh rẽ Vũ Chấn2823PA04VNĐiện lực Võ Nhai
12 6h00 : 03/12/20217h00 : 03/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Võ Nhai tách lèo tại vị trí cột 107 (toàn bộ đường dây 371E6.8 phía sau cột 107 nhánh rẽ Vũ Chấn hoàn toàn hết điện) để đơn vị thi công thực hiện công việc sửa chữa lớn bổ sung năm 2021LDA371-E6.8-58-67***LDA371-E6.8-58-67 nhánh sau MC68\/371E6.8 Vũ Chấncác khách hàng sau MC38/371E6.8 nhánh rẽ Vũ Chấn2823PA04VNĐiện lực Võ Nhai
13 10h00 : 04/12/202112h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt điện theo đề nghị của KH để CT CP Đúc, để khách hàng thí nghiệm TI, TU phía 35KVĐúc Thái Nguyên 2TBA Đúc Thái Nguyên1PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
14 5h30 : 04/12/20215h50 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển phương thức cấp từ ĐDK 380 E6.2 cho ĐDK 371+373 TC-CN, để đấu lèo cột 08 ĐDK 381 E6.2, nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng văn ThụLDA371TCCN-E6.2***ĐZ 371 TCCN trục chínhMC 371 TC-CN12252PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
15 6h30 : 04/12/20217h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển trả lại phương thức cấp điện cơ bản ĐDK 381 E6.2 sau khi đấu lèo cột 08 ĐDK 381 E6.2, nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng văn Thụ xongLDA381-E6.2***LDA381-E6.2MC 381 E6.219052PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
16 5h30 : 04/12/20216h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển phương thức cấp từ ĐDK 380 E6.2 cho ĐDK 371+373 TC-CN, để đấu lèo cột 08 ĐDK 381 E6.2, nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng văn ThụLDA381-E6.2***LDA381-E6.2MC 381 E6.20PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
17 5h30 : 04/12/20215h50 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển phương thức cấp từ ĐDK 380 E6.2 cho ĐDK 371+373 TC-CN, để đấu lèo cột 08 ĐDK 381 E6.2, nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng văn ThụLDA373TCCN-E6.2***ĐZ 373 TCCN trục chínhMC 373 TC-CN6800PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
18 7h00 : 04/12/20217h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển đổi lại phương thức ĐZ 472 E6.4 sau khi Công ty TNHH XD & TM Anh Quang thực hiện đấu nối TBA Sở Giao thông vào vận hành xongLDA472-E6.4***LDA472-E6.4sau MC 25 Gia Bẩy3557PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
19 5h00 : 04/12/20215h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện từ lộ 471E6.2 cấp điện cho lộ 472E6.4 đến DCL 472 E6.4-7/32 để Công ty TNHH XD & TM Anh Quang thực hiện đấu nối TBA Sở Giao thông vào vận hànhLDA472-E6.4***LDA472-E6.4sau MC 25 Gia Bẩy3557PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
20 7h00 : 04/12/202112h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Nâng chụp cột 02 nhánh TBA Xóm Chiểm 2- (Chùa Tây Trúc) 2. Thay chì SI 35KV TBA Xóm Chiểm (SCTX năm 2021) 3. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối Xóm Chiểm 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA Xóm Chiểm, Tân TiếnLDA377-E6.19-279***Nhánh rẽ Xóm ChiểmDCL 01 NR Xóm Chiểm535PA04DTĐiện lực Đại Từ
21 8h00 : 04/12/202110h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thay chì SI (SCTX năm 2021) 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBATBA An Khánh 1TBA An Khánh 1260PA04DTĐiện lực Đại Từ
22 7h30 : 04/12/202112h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAMỹ Khánh 1TBA: Mỹ Khánh 1211PA04PLĐiện lực Phú Lương
23 7h30 : 04/12/202112h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBALàng PhanTBA: Làng Phan179PA04PLĐiện lực Phú Lương
24 13h30 : 04/12/202117h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hưng Thịnh thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Hưng Thịnh ĐS 102PA04PYĐiện lực Phổ Yên
25 7h30 : 04/12/202111h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Đấp thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnPY151----Xóm Đấp 246PA04PYĐiện lực Phổ Yên
26 8h00 : 04/12/202112h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt theo CV đề nghị của KH để KH vệ sinh thiết bị trạm và phát quang hành lanh tuyến nhánh rẽ thuộc tài sản của KH.LDA473-E6.3***473-E6.3DZ22KV sau DCL1F473E6.3-7/12 NR Rác Thải2PA04SCĐiện lực TX Sông Công
27 4h55 : 04/12/20215h10 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT về nhận điện ĐZ 471 E6.2 sau khi thay cáp ngầmLDA472-E6.4-71***Nhánh rẽ Quang VinhSau MC73 Quang Vinh2330PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
28 10h30 : 04/12/202112h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBAHTX Lưu XáTBA HTX Lưu Xá221PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
29 19h00 : 04/12/202119h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra đồng vị pha cao thếMBA T1 E6.9MBA T1 E6.96PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
30 14h00 : 04/12/202115h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBABa lan 2TBA Ba lan 2171PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
31 19h00 : 04/12/202119h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra đồng vị pha cao thếMBA T3 E6.9MBA T3 E6.9 (ĐZ 481)5922PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
32 8h30 : 04/12/202110h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBAMi ly 3TBA Mi ly 3124PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
33 7h30 : 04/12/20219h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBACOP PHA THEP VET TRUNG(cc)TBA COP PHA THEP VET TRUNG(cc)127PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
34 5h00 : 04/12/20215h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện (mất 2 thời điểm)MC472E6.4Sau DCL472E6.4-7/326836PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
35 6h00 : 04/12/20216h40 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điệnMC01A/473E6.5 NR NVHSau MC01A/473E6.5 NR NVH đến MC53/473E6.54297PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
36 5h30 : 04/12/20215h45 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT về nhận điện ĐZ 472 E6.2 sau khi thay cáp ngầmLDA472-E6.2***Trục chínhSau MC 472 E6.22398PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
37 6h00 : 04/12/20216h15 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT về nhận điện ĐZ 475 E6.2 sau khi XD mớiLDA476-E6.4***Trục chínhSau MC 40/476 E6.48532PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
38 13h30 : 04/12/202114h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBAMily 1TBA Mily 1201PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
39 7h00 : 04/12/20217h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện (mất 2 thời điểm)LBS61/472E6.4Sau DCL472E6.4-7/32 đến LBS616836PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
40 16h00 : 04/12/202117h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBACam giá 3TBA Cam Giá 3143PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
41 15h00 : 04/12/202116h30 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBACam Giá 12TBA Cam Giá 12144PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
42 6h00 : 04/12/202117h00 : 04/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công thực hiện công việc thực hiện sửa chữa lớn bổ sung năm 2021: Thay dây dẫn, xà sứ từ vị trí cột 87 đến cột 108 thuộc đường dây 371E6.8 sau MC68/371E6.8 nhánh rẽ Vũ Chấn. ĐL Võ nhai kết hợp xử lý hành lang.LDA371-E6.8-58-67***LDA371-E6.8-58-67 nhánh sau MC68\/371E6.8 Vũ ChấnCác khách hàng phía sau MC68/371E6.8 nhánh rẽ Vũ Chấn.2823PA04VNĐiện lực Võ Nhai
43 5h30 : 05/12/202117h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐVTC dựng cột 55, 55a, 56a, 57a, 59a, 61, thay dây dẫn từ AC95 lên AC150 lấy độ võng. 2. ĐVTC đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 ĐD371E6.8 đến DCL01 Cúc Đường ĐD375E6.8 và từ DCL01 CĐ đến cột 02 DD 375E6.8LDA371-E6.8-61***XT149 nhánh Văn HánMC 01 Văn Hán3462PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
44 7h5 : 05/12/20218h10 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Phú Bình tháo lèo MC371 CM - Đồng Liên chuyển phương thức cấp điện phục vụ thay thế DCL371-1 Đồng Liên.LDA377-E6.17-62***NR LỘ 371 ĐỒNG LIÊNKhách hàng.2746PA04PBĐiện lực Phú Bình
45 14h00 : 05/12/202115h35 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Phú Bình đấu lèo lèo MC371 CM - Đồng Liên chuyển phương thức cấp điện phục vụ thay thế DCL371-1 Đồng Liên.LDA377-E6.17-62***NR LỘ 371 ĐỒNG LIÊNKhách hàng.2746PA04PBĐiện lực Phú Bình
46 7h5 : 05/12/202115h35 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : DL Phú Bình thay dây dẫn nhánh rẽ TBA Nhã Lộng 4, Công ty Long Khánh SCL đường dây 372 Cầu Mây Tân Đức , công ty Xây lắp điện bọc hotline đường dây 35KV phục vụ thay thế dây dẫn 220KV Thái Nguyên Bắc Giang.LDA377-E6.17***LỘ 377 E6.17Khách hàng.11136PA04PBĐiện lực Phú Bình
47 15h30 : 05/12/202115h35 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : DL Phú Bình thao tác đóng DCL377E6.17-7/07 phục vụ công việc kế hoạch của điện lực.LDA377-E6.17***LỘ 377 E6.17Khách hàng.11138PA04PBĐiện lực Phú Bình
48 7h00 : 05/12/20217h5 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : DL Phú Bình thao tác cắt DCL377E6.17-7/07 phục vụ công việc kế hoạch của điện lực.LDA377-E6.17***LỘ 377 E6.17Khách hàng.11138PA04PBĐiện lực Phú Bình
49 12h30 : 05/12/202114h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Đóng DCL 471E6.6-7/62 (1Fa) Chuyển phương thức cấp điện trả lại kết dây cơ bản.Sau đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6.LDA471-E6.6***Trục chính 471Sau DCL 471E6.6-7/62 (1Fa)13398PA04PLĐiện lực Phú Lương
50 7h00 : 05/12/20219h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực đấu lèo tại cột 05 mạch kép 473+471E6.6, Cắt DCL 471E6.6-7/62 (1Fa) chuyển PT cấp điện từ lộ 471E6.6 cho lộ 473E6.6 và từ lộ 474E6.2 LT 471E6.6 cấp điện đến DCL 471E6.6-7/62 (1Fa). Phục vụ đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6LDA471-E6.6***Trục chính 471ĐZ 471E6.6865PA04PLĐiện lực Phú Lương
51 7h00 : 05/12/20218h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để cắt DCL 471E6.6-7/62 (1Fa) Chuyển phương thức cấp điện từ lộ 474E6.2 LT 471E6.6 đến DCL 474E6.6-7/62 (1Fa) trục chính ĐZ 471E6.6. Phục vụ đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6.LDA471-E6.6***Trục chính 471Sau DCL 471E6.6-7/62 (1Fa)13398PA04PLĐiện lực Phú Lương
52 7h00 : 05/12/20219h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực đấu lèo tại cột 05 mạch kép 473+471E6.6 chuyển PT cấp điện từ lộ 471E6.6 cho lộ 473E6.6. Phục vụ đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6LDA473-E6.6***Trục chính 473ĐZ 473E6.63071PA04PLĐiện lực Phú Lương
53 7h30 : 05/12/202112h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAToàn Thắng 2TBA: Toàn Thắng 2128PA04PLĐiện lực Phú Lương
54 7h30 : 05/12/202112h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBA, vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAKhe XiêmTBA: Khe Xiêm73PA04PLĐiện lực Phú Lương
55 11h30 : 05/12/202113h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực tháo lèo tại cột 05 mạch kép 473+471E6.6, Chuyển PT trả lại kết dây cơ bản sau khi đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6 xong.LDA471-E6.6***Trục chính 471ĐZ 471E6.6865PA04PLĐiện lực Phú Lương
56 11h30 : 05/12/202113h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực tháo lèo tại cột 05 mạch kép 473+471E6.6, Chuyển PT trả lại kết dây cơ bản sau khi đơn vị thi công kiểm tra xử lý điện trở tiếp xúc MC 473E6.6 xong.LDA473-E6.6***Trục chính 473ĐZ 473E6.63071PA04PLĐiện lực Phú Lương
57 8h00 : 05/12/202112h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt theo CV đề nghị của KH để KH vệ sinh thiết bị trạm.CP xây lắp 3MBA 100KVA-22/0,4KV Xây lắp 3.1PA04SCĐiện lực TX Sông Công
58 10h45 : 05/12/202111h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để đóng DCL375E6.8-7/15 Sau khi ĐVTC thay dây dẫn từ cột 02 đến DCL01 Cúc Đường và đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 ĐD371E6.8 đến DCL01 Cúc Đường xongLDA371-E6.8-58 Nhánh La Hiên - Cúc ĐườngCác khách hàng phía sau MC47/375E6.85140PA04VNĐiện lực Võ Nhai
59 5h30 : 05/12/202117h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để thí nghiệm định kỳ TBA và xử lý khiêm khuyết trên lưới điệnLDA371-E6.8-198***LDA371-E6.8-198 nhánh Tràng XáCác khách hàng phía sau MC1A Tràng Xá9376PA04VNĐiện lực Võ Nhai
60 6h00 : 05/12/20216h15 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để phân đoạn đường dây cho đơn vị thi công sửa chữa thay dây dẫn từ cột 02 đến DCL01 Cúc Đường. Đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 ĐD371E6.8 đến DCL01 Cúc ĐườngLDA371-E6.8-58 Nhánh La Hiên - Cúc ĐườngCác khách hàng phía sau MC47/375E6.85140PA04VNĐiện lực Võ Nhai
61 16h30 : 05/12/202117h30 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để chuyển nguồn sau khi đơn vị thi công dựng cột 55, 55a, 56a, 57a, 59a, 61, thay dây dẫn từ AC95 lên AC150 lấy độ võng, đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 Đ D371E6.8 đến DCL01 Cúc Đường ĐD375E6.8 và từ DCL01 CĐ đến cột 02 DD 375E6.8 xongLDA371-E6.8***LDA371-E6.8 trục chính La Hiên - Đình CảCác khách hàng phía sau DCL371E6.8-7/65 trục chính5721PA04VNĐiện lực Võ Nhai
62 6h00 : 05/12/202111h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để đơn vị thi công thay dây dẫn từ cột 02 đến DCL01 Cúc Đường và đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 ĐD371E6.8 đến DCL01 Cúc ĐườngLDA371-E6.8-58 Nhánh La Hiên - Cúc ĐườngCác khách hàng thuộc TBA La Hiên 787PA04VNĐiện lực Võ Nhai
63 5h30 : 05/12/202116h45 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐVTC dựng cột 55, 55a, 56a, 57a, 59a, 61, thay dây dẫn từ AC95 lên AC150 lấy độ võng. ĐVTC đấu nối dây dẫn từ điểm đấu cột 58 Đ D371E6.8 đến DCL01 Cúc Đường ĐD375E6.8 và từ DCL01 CĐ đến cột 02 DD 375E6.8LDA371-E6.8***LDA371-E6.8 trục chính La Hiên - Đình CảTừ MC38/371E6.8 đến cột DCL371E6.8-7/65854PA04VNĐiện lực Võ Nhai
64 5h30 : 05/12/20217h00 : 05/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt phân đoạn đường dây cấp nguồn điện từ Lạng sơn ngược lại đến DCL371E6.8-7/65 trục chínhLDA371-E6.8***LDA371-E6.8 trục chính La Hiên - Đình CảCác khách hàng phía sau DCL371E6.8-7/65 trục chính5721PA04VNĐiện lực Võ Nhai
65 14h35 : 06/12/202116h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công Ty Long Khánh thay dây dẫn SCL lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng4468PA04PBĐiện lực Phú Bình
66 7h5 : 06/12/20218h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác tháo lèo nhánh rẽ TBA Lương Phú 4 , Lương Phú 3LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng.4468PA04PBĐiện lực Phú Bình
67 7h00 : 06/12/20217h5 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác cắt DCL372 Tân Đức -7/51LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng.5755PA04PBĐiện lực Phú Bình
68 16h00 : 06/12/202116h5 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐLPB thao tác đóng DPT372-7/51.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng5755PA04PBĐiện lực Phú Bình
69 8h5 : 06/12/202114h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công Ty Long Khánh thay dây dẫn SCL lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨC 250PA04PBĐiện lực Phú Bình
70 8h00 : 06/12/202114h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty Long Khánh thay thế dây dẫn công trình SCL , ĐLPB kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng.517PA04PBĐiện lực Phú Bình
71 7h30 : 06/12/202111h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA T79 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnĐơn Vị T79 45PA04PYĐiện lực Phổ Yên
72 13h30 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA CQT T79 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnCQT T79 126PA04PYĐiện lực Phổ Yên
73 6h00 : 06/12/20216h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức vận hành trạm E6.5LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.3 đang nhận điện từ DDK371E6.52256PA04SCĐiện lực TX Sông Công
74 6h00 : 06/12/20216h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điệnMC53/373E6.2 mạch vòng LX - ĐánSau MC 371E6.5 và sau MC53/373E6.2 mạch vòng LX - Đán819PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
75 6h00 : 06/12/20219h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếMC373E6.2 564PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
76 7h30 : 06/12/20218h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBATân Thành 1TBA Tân Thành 1480PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
77 13h30 : 06/12/202115h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBACam giá 7TBA Cam giá 7303PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
78 10h30 : 06/12/202112h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBACam giá 6TBA Cam giá 6277PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
79 8h30 : 06/12/202110h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBAHương sơnTBA Hương sơn240PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
80 8h00 : 07/12/202113h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐLPB thao tác tách lèo nhánh rẽ xuân La Công Ty Long Khánh thực hiện SCL lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng386PA04PBĐiện lực Phú Bình
81 7h00 : 07/12/20218h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐLPB thao tác tách lèo nhánh rẽ xuân La Công Ty Long Khánh thực hiện SCL lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng5755PA04PBĐiện lực Phú Bình
82 13h30 : 07/12/202115h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐLPB thao tác đấu lèo nhánh rẽ xuân La Công Ty Long Khánh thực hiện SCL lưới điện.LDA377-E6.17-57***NR 372 TÂN ĐỨCKhách hàng5755PA04PBĐiện lực Phú Bình
83 7h30 : 07/12/202111h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA CQT Đắc Sơn 2thuộc DDK 471 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnCQT Đắc Sơn 2 288PA04PYĐiện lực Phổ Yên
84 13h30 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hạ Vụ thuộc DDK 471 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Hạ Vụ 284PA04PYĐiện lực Phổ Yên
85 17h00 : 07/12/202117h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức vận hành trạm E6.5 ( Về phương thức cấp điện ban đầu).LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.3 đang nhận điện từ DDK371E6.52256PA04SCĐiện lực TX Sông Công
86 8h00 : 08/12/202110h00 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt không tải DCL376E6.3-7/01 điểm đo đếm công ty môi trường Việt Xuân mới ĐZ 376E6.3 Công ty Việt Xuân chuyển nấc TI đo đếm, đấu nối MBA số 2 630kVA-35/0,4kVLDA376-E6.3-28-26-5-NR Việt Xuân 3PA04PYĐiện lực Phổ Yên
87 13h30 : 08/12/202117h00 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Tân Lập thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Tân Lập - Đắc Sơn 173PA04PYĐiện lực Phổ Yên
88 8h00 : 08/12/20219h30 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hạ Vụ thuộc DDK 471E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay TI đến hạn kiển định định kỳ.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Hạ Vụ 284PA04PYĐiện lực Phổ Yên
89 7h30 : 08/12/202111h30 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TTBA Xóm Tuần thuộc DDK 471 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Chỉnh trang 5S TBA.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Xóm Tuần 180PA04PYĐiện lực Phổ Yên
90 7h30 : 08/12/202117h00 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Thanh Tân thuộc DDK 473E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay thế ghíp nhôm các vị trí lèo ĐZ 0,4kV.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Thanh Tân 241PA04PYĐiện lực Phổ Yên
91 6h00 : 08/12/202117h00 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực TP Thái Nguyên sửa chữa lớn đường dây trung thế lộ 473E6.5Tân QuangDDK473E6.5185PA04SCĐiện lực TX Sông Công
92 6h00 : 08/12/202117h30 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếLBS03/473E6.5 NR Tân QuangSau LBS03/473E6.5 NR Tân Quang1306PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
93 6h00 : 08/12/202112h00 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếDCL473E6.5-7/02 NR Tân Thành 3Sau DCL473E6.5-7/02 NR Tân Thành 3741PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
94 5h30 : 09/12/20215h50 : 09/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển đổi đổi phương thức cấp điệnLDA371-E6.8-61***XT149 nhánh Văn HánMC 01 Văn Hán3462PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
95 5h30 : 09/12/202117h00 : 09/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 E6.8 từ cột xuất tuyến 01 đến cột 38: dựng cột 26A, 30, 30A, 31A, 34A, 34, 35, 36; thay dây AC95 bằng dây AC120 từ cột 26-37, lắp xà sứ phụ kiện.LDA371-E6.8***ĐZ 371-E6.8 trục chínhMC 371 E6.8389PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
96 7h30 : 09/12/202117h00 : 09/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Me thuộc DDK 473E6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay thế ghíp nhôm các vị trí lèo ĐZ 0,4kV.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnTBA Xóm Me 262PA04PYĐiện lực Phổ Yên
97 5h30 : 10/12/202117h00 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 E6.8 từ cột xuất tuyến 01 đến cột 38: dựng cột 15, 15A, 16, 16A, 18A, 19, 19A, 21A; thay dây AC95 bằng dây AC120 từ cột 13-26, lắp xà sứ phụ kiện.LDA371-E6.8***ĐZ 371-E6.8 trục chínhMC 371 E6.824981PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MelvaPung47
Past 24 Hours Hôm qua : 9
Prev. 24 Hours Hôm nay : 6
User Count Toàn bộ : 3422

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT