Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Saturday, October 23, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 137
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 9h30 : 23/10/202110h25 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Công tơ định kỳLDA373-E6.8***373-E6.8ĐDK 373E6.81PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
2 14h00 : 23/10/202115h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Theo đề nghị của KH để Thanh lý công tơ HTX Quần SơnTrung AnhTBA Trung Anh2PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
3 10h30 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳLDA374-E6.8***374-E6.8 1PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
4 13h30 : 23/10/202116h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xí nghiệp dịch vụ điện Thái Nguyên đấu nối đường dây kéo mới vào đường dây cũ.LDA472-E6.17-164-33***NR TBA LÀNG GIÀNLàng Giàn-Tân Hòa88PA04PBĐiện lực Phú Bình
5 9h30 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xí nghiệp dịch vụ điện Thái Nguyên đấu nối đường dây kéo mới vào đường dây cũ.LDA472-E6.17-164-33***NR TBA LÀNG GIÀNLàng Giàn-Tân Hòa70PA04PBĐiện lực Phú Bình
6 7h00 : 23/10/20219h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xí nghiệp dịch vụ điện Thái Nguyên đấu nối đường dây kéo mới vào đường dây cũ.LDA472-E6.17-164-33***NR TBA LÀNG GIÀNLàng Giàn-Tân Hòa83PA04PBĐiện lực Phú Bình
7 6h00 : 23/10/202111h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để dơn vị thi công di chuyển K/C 02-04 NR Cổ Lũng, FFLPL xử lý hạ xà tại cột 15 NR Cổ Lũng để xử lý khoảng cánh giao chéo với ĐZ 110KVLDA474-E6.2-71_1***Nhánh Bờ ĐậuSau MC 01A/474E6.2 NR Cổ Lũng1989PA04PLĐiện lực Phú Lương
8 6h00 : 23/10/202118h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đơn vị thi công dựng cột, thay thế xà, sứ dây dẫn từ cột 01-14 NR Thống Nhất 1 ĐZ 474E6.2LDA474-E6.2-82-9-7***Nhánh TBA Thống Nhất 2Sau DCL 474E6.2-7/01 NR Thống Nhất486PA04PLĐiện lực Phú Lương
9 6h00 : 23/10/202118h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đơn vị thi công dựng cột, thay thế xà, sứ dây dẫn từ cột 01-14 NR Thống Nhất 1 ĐZ 474E6.2LDA474-E6.2-71_1-17-16_2***Nhánh TBA Toàn Thắng - Liên Hồng 3Sau lèo NR Toàn Thắng 2128PA04PLĐiện lực Phú Lương
10 16h00 : 23/10/202118h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tháo lèo tại MC 57/474E6.2, Tháo lèo NR Thống Nhất 2 tại cột 82, Tháo lèo NR Toàn Thắng 2 tại cột 26 phục vụ XD mạch vòngLDA474-E6.2***Trục chính 474Sau DCL 474E6.2-7/564240PA04PLĐiện lực Phú Lương
11 6h00 : 23/10/20219h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tháo lèo tại MC 57/474E6.2, Tháo lèo NR Thống Nhất 2 tại cột 82, Tháo lèo NR Toàn Thắng 2 tại cột 26 phục vụ XD mạch vòngLDA474-E6.2***Trục chính 474Sau DCL 474E6.2-7/564240PA04PLĐiện lực Phú Lương
12 7h30 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Yên Ninh thuộc DDK 471E6.7 ĐLTXPY bổ sung ghíp nhôm các vị trí lèo ĐZ 0,4kV ( SCTX2021), xử lý khiếm khuyết TBAYên Ninh 153PA04PYĐiện lực Phổ Yên
13 8h30 : 23/10/202110h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Âu Châu Xanh 3500kVA-22/0,4kV thuộc DDK 475 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay thế TI đến hạn kiểm định.2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyếnCty Châu Âu Xanh M5 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
14 18h00 : 23/10/202118h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/ Đóng MC371E6.5 để phục vụ Điện lực TP Thái Nguyên thao tác đóng lại DCL375E6.3-7/46 NR Tích Lương.LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.33759PA04SCĐiện lực TX Sông Công
15 14h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đơn vị thi công kéo dây mạch vòng liên thông lộ 473E6.3 và 473E6.4 giao chéoLDA473-E6.3***473-E6.3DZ22KV sau DCL473E6.3-7/01 NR La Giang105PA04SCĐiện lực TX Sông Công
16 16h00 : 23/10/202116h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/ Đóng MC371E6.5 để phục vụ Điện lực TP Thái Nguyên thao tác cắt DCL375E6.3-7/46 NR Tích LươngLDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.33759PA04SCĐiện lực TX Sông Công
17 7h30 : 23/10/20218h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti Định kỳ tổng TBACty CP Tập Đoàn Tiến BộCty CP Tập Đoàn Tiến Bộ384PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
18 17h00 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất điện 2 thời điểm)MC44/477E6.5P. Tân Lập TPTN2267PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
19 16h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti Định kỳ tổng TBACông ty TNHH MTV xây lắp CTGT VTCTBA Công ty TNHH MTV xây lắp CTGT VTC1PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
20 5h00 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếDCL01 Tân LậpP. Tân Lập TPTN604PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
21 6h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ đấu nối TBA mới XDLDA474-E6.2***Trục chínhCông ty cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Sơn - Itasco1PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
22 16h00 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếDCL01 Tích LươngP. Tân Lập TPTN4PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
23 6h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếLèo cột 53 1PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
24 16h00 : 23/10/202116h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC371E6.5P. Tích Lương TPTN2PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
25 5h00 : 23/10/20215h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất điện 2 thời điểm)MC44/477E6.5P. Tân Lập TPTN2267PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
26 9h00 : 23/10/202110h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI định kỳ Tổng TBACty Giấy xuất khẩu 2TBA Cty Giấy xuất khẩu 22PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
27 5h00 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếNhà hàng cá hồi Chợ ĐồnNhà hàng cá hồi Chợ Đồn1PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
28 7h30 : 23/10/20219h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Công tơ Tổng Đ. kỳNhà Máy Z159 -DZ476TBA Nhà Máy Z159 -DZ4761PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
29 10h00 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI định kỳ( Trường KHTN)Tiến Ninh 3TBA Tiến Ninh 39PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
30 17h50 : 23/10/202118h20 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC371E6.5P. Tích Lương TPTN2PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
31 5h00 : 23/10/20217h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếMC53 mạch vòng Lưu Xá- Đán 807PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
32 16h00 : 24/10/202116h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/ Đóng MC371E6.5 để phục vụ Điện lực TP Thái Nguyên thao tác cắt DCL375E6.3-7/46 NR Tích Lương.LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.33759PA04SCĐiện lực TX Sông Công
33 16h00 : 24/10/202118h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm) LBS22/475E6.4 2312PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
34 17h00 : 24/10/202117h40 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếMC48/471E6.5 1610PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
35 5h00 : 24/10/20215h20 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thếLBS22/475E6.4 1610PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
36 5h00 : 24/10/20217h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC373E6.2 561PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
37 5h00 : 24/10/20217h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC475E6.4 2312PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
38 16h00 : 24/10/202118h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC373E6.2 561PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
39 17h00 : 24/10/202117h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm)MC44/477E6.5 1799PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
40 5h00 : 24/10/20215h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất 2 thời điểm) MC44/477E6.5 1799PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
41 5h00 : 24/10/202118h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếLèo cột 19 ĐZ 373E6.2 806PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
42 16h00 : 24/10/202116h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếMC371E6.5Cty CP Nước Sạch2PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
43 5h00 : 24/10/202117h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thếDCL477E6.5-7/84 1072PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
44 7h30 : 25/10/20218h10 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAXóm 5 sông cầuTBA Xóm 5 sông cầu213PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
45 11h00 : 25/10/202112h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBASông Cầu 2 NTTBA Sông Cầu 2 NT154PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
46 7h30 : 25/10/20218h10 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAHóa Trung 4TBA Hóa Trung 4190PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
47 10h10 : 25/10/202111h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAQuang Sơn 2TBA Quang Sơn 2204PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
48 8h20 : 25/10/20219h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBATân TiếnTBA Tân Tiến121PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
49 13h30 : 25/10/202114h10 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAĐình ThôngTBA Đình Thông348PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
50 14h20 : 25/10/202115h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBACQT Đình ThôngTBA CQT Đình Thông120PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
51 9h20 : 25/10/202110h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAChè Sông CầuTBA Chè Sông Cầu1PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
52 14h20 : 25/10/202115h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBASông Cầu 3 NTTBA Sông Cầu 3 NT106PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
53 9h20 : 25/10/202110h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAQuang Sơn 1TBA Quang Sơn 1296PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
54 8h20 : 25/10/20219h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBATrung Tâm Sông Cầu BTBA Trung Tâm Sông Cầu B247PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
55 13h30 : 25/10/202114h10 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBASH Quang Sơn 3TBA SH Quang Sơn 3172PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
56 10h10 : 25/10/202110h50 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBATrung tâm sông cầuTBA Trung tâm sông cầu416PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
57 7h30 : 25/10/202117h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Phúc Tân 1 thuộc DDK 471E6.7 ĐLTXPY bổ sung dầu MBA, xử lý khiếm khuyết TBAPY140----Phúc Tân 1 130PA04PYĐiện lực Phổ Yên
58 7h30 : 25/10/202117h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA CQT Nam Thái thuộc DDK 471E6.7 ĐLTXPY bổ sung ghíp nhôm các vị trí lèo ĐZ 0,4kV ( SCTX2021), xử lý khiếm khuyết TBACQT Nam Thái 157PA04PYĐiện lực Phổ Yên
59 8h00 : 25/10/20219h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hảo Sơn thuộc DDK 471E6.7 ĐLTXPY bổ sung dầu MBA, xử lý khiếm khuyết TBAHảo Sơn 241PA04PYĐiện lực Phổ Yên
60 15h00 : 25/10/202116h30 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm định kỳ.UB Xã Tân QuangTBA UB xã Tân Quang218PA04SCĐiện lực TX Sông Công
61 13h30 : 25/10/202115h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm định kỳ.Tân Quang 3TBA Tân Quang 3370PA04SCĐiện lực TX Sông Công
62 9h00 : 25/10/202110h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm định kỳ.Bãi Đỗ 2TBA Bãi Đỗ 2355PA04SCĐiện lực TX Sông Công
63 7h30 : 25/10/20219h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm định kỳ.TBA UBND P.Mỏ ChèTBA UBP. Mỏ Chè370PA04SCĐiện lực TX Sông Công
64 10h00 : 25/10/202111h30 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm định kỳ.Công Trường 3TBA Công Trường 3260PA04SCĐiện lực TX Sông Công
65 14h00 : 26/10/202115h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Điềm Mặc 1NTTBA Điềm Mặc 1338PA04DAĐiện lực Định Hóa
66 9h30 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Bình Thành 5NTTBA Bình Thành 5142PA04DAĐiện lực Định Hóa
67 10h30 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Đồng LáTBA Đồng Lá142PA04DAĐiện lực Định Hóa
68 9h00 : 26/10/202110h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Tân Trào NTTBA Tân Trào103PA04DAĐiện lực Định Hóa
69 9h00 : 26/10/202110h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBADNTN Dương HoàngTBA DNTN Dương Hoàng1PA04DAĐiện lực Định Hóa
70 8h00 : 26/10/20219h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Hầu Văn ChungTBA KH Hầu Văn Chung1PA04DAĐiện lực Định Hóa
71 8h00 : 26/10/20219h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Sơn Phú 1NTTBA Sơn Phú 1212PA04DAĐiện lực Định Hóa
72 15h00 : 26/10/202116h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.Điềm Mặc 3NTTBA Điềm Mặc 3177PA04DAĐiện lực Định Hóa
73 10h00 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA, vệ sinh công nghiệp TBA, chỉnh trang 5S TBA.CTCP Thasa VinaTBA CTCP Thasa Vina2PA04DAĐiện lực Định Hóa
74 11h20 : 26/10/202112h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBABản TènTBA Bản Tèn107PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
75 8h40 : 26/10/20219h20 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAKhe Quân 2TBA Khe Quân 2124PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
76 7h30 : 26/10/202112h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Đồng Hỷ lắp chụp cột 07-08 nhánh Minh Lập 5+6; lắp chụp cột 39-40 sau MC 04 Minh Lập/373TCCN -Đấu nối TBA 320kVA-35/0,4kV Hộ kinh doanh cá thể Bùi Hữu Lợi điểm đấu cột 01 nhánh rẽ Chè Hòa BìnhLDA373TCCN-E6.2-25-48A***ĐZ 373 TCCN nhánh Minh LậpĐDK 373TCCN sau MC 04Minh Lập3208PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
77 7h30 : 26/10/20218h10 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAHòa Bình 4TBA Hòa Bình 4162PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
78 10h00 : 26/10/202110h40 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ 2021 Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAVân KhánhTBA Vân Khánh112PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
79 11h00 : 26/10/202116h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thay thế dây dẫn Đường dây trung ápLDA475-E6.4***TRục chínhPhường Tân Lập1610PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
80 8h00 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thay thế dây dẫnTân Lập 7Phường Tân Lập455PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
81 11h00 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNước khoáng La Hiên (nhánh Cây Bòng)TBA Nước Khoáng La Hiên (371E6.8)111PA04VNĐiện lực Võ Nhai
82 11h00 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLũng Luông 1TBA Lũng Luông 1 (371E6.8)63PA04VNĐiện lực Võ Nhai
83 11h00 : 26/10/202111h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvMỏ BễnTBA Mỏ Bễn (371E6.8)172PA04VNĐiện lực Võ Nhai
84 8h00 : 26/10/20218h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNa Mọ 2TBA Na Mọ 2 (371E6.8)123PA04VNĐiện lực Võ Nhai
85 10h00 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvĐoàn KếtTBA Đoàn Kết (371E6.8)159PA04VNĐiện lực Võ Nhai
86 8h00 : 26/10/20218h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvTrúc MaiTBA Trúc Mai187PA04VNĐiện lực Võ Nhai
87 10h00 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLàng Chẽ 2TBA Làng Chẽ 2 (371E6.8)211PA04VNĐiện lực Võ Nhai
88 9h00 : 26/10/20219h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLàng ChẽTBA Làng Chẽ (371E6.8)169PA04VNĐiện lực Võ Nhai
89 9h00 : 26/10/20219h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvMỏ ĐinhTBA Mỏ Đinh (371E6.8)164PA04VNĐiện lực Võ Nhai
90 8h00 : 26/10/20218h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNa Mọ 1TBA Na Mọ 1 (371E6.8)126PA04VNĐiện lực Võ Nhai
91 13h30 : 26/10/202114h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvKhuôn RuộngTBA Khuôn Ruộng (371E6.8)163PA04VNĐiện lực Võ Nhai
92 10h00 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLa Hiên 9TBA La Hiên 9 (371E6.8)123PA04VNĐiện lực Võ Nhai
93 9h00 : 26/10/20219h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLa Hiên 3TBA La Hiên 3 (371E6.8)23PA04VNĐiện lực Võ Nhai
94 10h00 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvCQT Đoàn Kết (Ba Phiêng)TBA CQT Đoàn Kết (Ba Phiêng) (371E6.8)145PA04VNĐiện lực Võ Nhai
95 10h00 : 26/10/202110h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, Xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvĐồng LạnTBA Đồng Lạn (371E6.8)62PA04VNĐiện lực Võ Nhai
96 4h30 : 27/10/20214h35 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện để phục vụ lắp đặt đấu nối MBA T2 E6.19LDA472-TGQV***Trục chính ĐZ472từ sau MC 135 đến LBS 52A3654PA04DAĐiện lực Định Hóa
97 7h00 : 27/10/20217h5 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Định Hóa thực hiện thao tác cắt: - Cắt DCL01 nhánh rẽ Tân Dương 3, 4. (chuyển phương thức ngày 23/10 sang)LDA373-E6.6-142***Nhánh rẽ Lam Vỹ-Linh ThôngTừ Sau LBS 694047PA04DAĐiện lực Định Hóa
98 7h00 : 27/10/202116h5 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Định Hóa thực hiện thao tác đóng: - Cắt DCL01 nhánh rẽ Tân Dương 3, 4. sau khi thực hiện xong CV.LDA373-E6.6-142***Nhánh rẽ Lam Vỹ-Linh ThôngTừ DCL 01 nhánh rẽ Tân Dương 3+4235PA04DAĐiện lực Định Hóa
99 11h30 : 27/10/202111h35 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện về kết dây cơ bản sau khi chuyển phương thức cấp điện để phục vụ lắp đặt đấu nối MBA T2 E6.19 xong.LDA472-TGQV***Trục chính ĐZ472từ sau MC 135 đến LBS 52A3654PA04DAĐiện lực Định Hóa
100 16h00 : 27/10/202116h5 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Định Hóa thực hiện thao tác đóng: - Cắt DCL01 nhánh rẽ Tân Dương 3, 4. sau khi thực hiện xong CV.LDA373-E6.6-142***Nhánh rẽ Lam Vỹ-Linh ThôngTừ Sau LBS 694047PA04DAĐiện lực Định Hóa
101 5h00 : 27/10/20219h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo cột 70, tách lèo cột 88 về phía cột 87 trục chính lộ 473E6.2 - Dựng cột 70A, kéo dây khoảng cột 70-70A. -Điện lực Đồng Hỷ lắp chụp cột 11 nhánh rẽ Bệnh viện 2 để nâng khoảng cách pha đất -Thay DCL TBA 560 Quân Khu 1 (có vết phóng điện bề mặt sứ đỡ DCL)LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.21933PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
102 5h00 : 27/10/20216h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 88 về phía cột 87 trục chính lộ 473E6.2LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.22963PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
103 5h00 : 27/10/202117h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt dây tháo hạ thu hồi cột và dây dẫn từ cột 79 đến cột 84 cũ. - Cắt dây tháo hạ thu hồi cột và dây dẫn từ cột 85 đến TBA Bệnh viện 1 -Dựng cột 70A, 71, 71A, 72, 73, 74, 78, 79 , 81, 101, 102 -Thay cầu DCL 71, lắp xà, kéo dây từ cột 71 đến cột 84 mới, từ cột 84 mới đến cột 104 mới, từ cột 100 mới đến cột 02 nhánh Khu dân cư Hồng Thái, đấu nối phần XD mới tại cột 84 mới và cột 99 mới, đấu nối nhánh rẽ Bệnh Viện 1 TBA BVĐK Đồng Hỷ phần XD mới.LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.21325PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
104 16h00 : 27/10/202117h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nối lèo cột 70 trục chính lộ 473E6.2 sau khi thực hiện công việc xongLDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.21933PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
105 7h30 : 27/10/202111h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ định kỳ, chỉnh trang 5SYên Phú 1TBA: Yên Phú 186PA04PLĐiện lực Phú Lương
106 16h00 : 27/10/202117h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ định kỳ.Kho bạc Phú LươngTBA: Kho Bạc Phú Lương1PA04PLĐiện lực Phú Lương
107 13h30 : 27/10/202117h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ định kỳ, chỉnh trang 5SĐồng PhủTBA: Đồng Phủ99PA04PLĐiện lực Phú Lương
108 5h00 : 27/10/202112h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thay thế dây dẫn Đường dây trung áp+Đấu nối mạch vòngLDA473-E6.5( TRỤC CHÍNH )Phường Tân Thành+Lương Sơn2042PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
109 7h00 : 27/10/202110h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thi công thực hiện thay đường dây trung ápLDA473-E6.5( TRỤC CHÍNH )Phường Tân Thành+Trung Thành +Hương Sơn2493PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
110 10h00 : 27/10/202112h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện đấu lại lèo cột 79LDA473-E6.5( TRỤC CHÍNH )Phường Tân Thành+Lương Sơn1761PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
111 5h00 : 27/10/20217h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thay thế dây dẫn Đường dây trung áp+Đấu nối mạch vòngLDA473-E6.5( TRỤC CHÍNH )Phường Tân Thành+Lương Sơn1761PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
112 11h00 : 27/10/202111h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNà CanhTBA Nà Canh (371E6.8)103PA04VNĐiện lực Võ Nhai
113 9h00 : 27/10/20219h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNgọc Sơn 2TBA Ngọc Sơn 2 (371E6.8)55PA04VNĐiện lực Võ Nhai
114 15h00 : 27/10/202115h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvTân LậpTBA Tân Lập (371E6.8)76PA04VNĐiện lực Võ Nhai
115 10h00 : 27/10/202110h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvTân Tiến 2TBA Tân Tiến 2 (371E6.8)281PA04VNĐiện lực Võ Nhai
116 15h00 : 27/10/202115h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvAn ThànhTBA An Thành (371E6.8)141PA04VNĐiện lực Võ Nhai
117 10h00 : 27/10/202110h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvPhương ĐôngTBA Phương Đông (371E6.8)171PA04VNĐiện lực Võ Nhai
118 13h00 : 27/10/202113h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvBản DãiTBA Bản Dãi (371E6.8)41PA04VNĐiện lực Võ Nhai
119 13h00 : 27/10/202113h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvUB Phương GiaoTBA UB Phương Giao (371E6.8)156PA04VNĐiện lực Võ Nhai
120 11h00 : 27/10/202112h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvTân KimTBA Tân Kim (371E6.8)84PA04VNĐiện lực Võ Nhai
121 9h00 : 27/10/20219h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNà HangTBA Nà Hang (371E6.8)93PA04VNĐiện lực Võ Nhai
122 10h00 : 27/10/202110h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvCúc Đường 2TBA Cúc Đường 2 (371E6.8)198PA04VNĐiện lực Võ Nhai
123 14h30 : 27/10/202115h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay CT TBA đến hạn kiểm định, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvNác 3TBA Nác 3 (371E6.8)77PA04VNĐiện lực Võ Nhai
124 9h00 : 27/10/20219h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvHạ Sơn GiaoTBA Hạ Sơn Giao (371E6.8)147PA04VNĐiện lực Võ Nhai
125 13h30 : 27/10/202114h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvThượng NungTBA Thượng Nung (371E6.8)159PA04VNĐiện lực Võ Nhai
126 9h00 : 27/10/20219h30 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvĐồng RãTBA Đồng Rã (371E6.8)101PA04VNĐiện lực Võ Nhai
127 8h30 : 27/10/20219h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvTân SơnTBA Tân Sơn (371E6.8)128PA04VNĐiện lực Võ Nhai
128 13h30 : 27/10/202114h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay CT TBA đến hạn kiểm định, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvLò GạchTBA Lò Gạch (371E6.8)215PA04VNĐiện lực Võ Nhai
129 11h00 : 27/10/202112h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA, xử lý tiếp xúc AB tủ 0,4 kvUB Vũ ChấnTBA UB Vũ Chấn (371E6.8)101PA04VNĐiện lực Võ Nhai
130 5h00 : 28/10/20218h00 : 28/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây, đấu nối khoảng từ cột 02-03B nhánh Khu dân cư Hồng Thái, tháo lèo cột 3A nhánh Khu Dân cư Hồng Thái về phía tuyến cũ (cột 03 cũ). -Điện lực Đồng Hỷ kéo lại độ võng khoảng cột 10-11 sau MC 02 Linh Nham - Dựng cột tại các vị trí 105, 106, 109, 112, 113. Cột trồng mớiLDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.2 sau DCL 473E6.2-7/713620PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
131 6h40 : 28/10/20217h00 : 28/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đóng DPT 473-7/71 sau khi đấu nối nhánh Khu dân cư Hồng Thái theo tuyến mới, cấp điện lại cho ĐZ 473E6.2 đến cột 104 mới (87 cũ) và toàn bộ nhánh Linh Nham-Khe Mo xongLDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.21933PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
132 5h00 : 28/10/202117h30 : 28/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây từ cột 105 mới (88 cũ) đến cột 95 (đấu nối vào DCL 45 liên thông vói ĐZ 472 E6.4)LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.2 sau lèo VT 88668PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
133 15h00 : 28/10/202117h30 : 28/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây, đấu nối khoảng cột 104 mới – 105 mới (87-88 cũ) ĐDK 473E6.2LDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.2 sau DCL 711325PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
134 17h00 : 28/10/202117h20 : 28/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để đóng DPT 473-7/71 sau khi Kéo dây, đấu nối khoảng cột 104 mới – 105 mới (87-88 cũ) xongLDA473-E6.2***ĐZ 473-E6.2 trục chínhĐDK 473E6.21933PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
135 7h30 : 29/10/202110h00 : 29/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : -Thay CSV TBA, xử lý rò dầu chân sứ hạ thế -Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBAUB Hợp TiếnTBA UB Hợp Tiến129PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
136 20h00 : 29/10/202120h40 : 29/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để ĐLTP Thái Nguyên thay thế cáp ngầm sau hàm MC 472 E6.4 tới tủ RMU 01 ĐDK 472 E6.4LDA472-E6.4***LDA472-E6.4ĐDK 472 E6.43550PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
137 7h00 : 30/10/20217h40 : 30/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển đổi phương thức cho ĐDK 472 E6.4 về kết dây cũ sau khi ĐLTP Thái Nguyên thay thế cáp ngầm sau hàm MC 472 E6.4 tới tủ RMU 01 ĐDK 472 E6.4 xongLDA472-E6.4***LDA472-E6.4ĐDK 472 E6.43550PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : NewtonNewlan
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 3198

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT