Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, August 11, 2022
 
Hướng dẫn khách hàng phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các công tơ đo đếm điện năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 
2020-05-14 15:28:22

Để đảm bảo tính minh bạch trong đo đếm, mua - bán điện năng, đồng thời cùng có sự kiểm tra từ khách hàng, Công ty Điện lực Thái Nguyên cung cấp cho khách hàng có nhìn nhận tổng quan về đo đếm bán điện trên lưới điện Thái Nguyên và cách đọc chỉ số, kiểm tra hoạt động của công tơ điện tử 1 pha hoặc 3 pha một biểu giá như sau.

1/ Tổng quan về công tơ điện tử 1 pha và 3 pha một biểu giá:

Hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất cung cấp nhiều loại công tơ  điện tử đo đếm. Các giao diện về thông số điện năng được thể hiện trên màn hình LCD trên mặt công tơ. Công tơ này ngoài chức năng đo đếm điện năng tác dụng thì còn thể hiện được các thông số về phụ tải (dòng điện, điện áp, cosφ,  theo thời gian thực, các cảnh báo không bình thường như có sự can thiệp làm sai khác chế độ làm việc chuẩn của công tơ để trộm cắp điện, lưu được một số sự kiện bất thường, truyền dữ liệu về thông số ghi nhận (Đặc biệt là điện năng sử dụng) đến máy đọc chỉ số cầm tay (HHU, MTB) hoặc máy tính trong hệ thống quản lý. Một số công tơ còn ghi nhận được điện năng vô công, biểu giá theo thời gian thực (Giờ bình thường, Giờ cao điểm, giờ thấp điểm), định kỳ thời điểm chốt chỉ số điện năng (Theo cài đặt của nhà quản lý - vận hành), Pmax, Pmin trong quá trình sử dụng, sơ đồ vec tơ dòng, áp, ghi nhận và lưu trữ các sự kiện bất thường xảy ra trước đó trong quá trình vận hành theo thời gian thực…

2/ Các biệp pháp kiểm tra đối chiếu cơ bản sự làm việc của công tơ và chỉ số điện năng ghi nhận được như sau:

- Đọc và kiểm tra chỉ số điện năng tiêu thụ (khách hàng sử dụng): Lũy kế điện năng sử dụng được thể hiện chính xác và được hiển thị trên màn hình LCD của công tơ.

- Vậy làm sao để biết được việc ghi chỉ số và điện năng sử dụng tháng này có đúng hay không?

+ Trước hết nói về cách đọc chỉ số đối với các loại công tơ điện tử 1 pha điển hình  trên lưới điện tỉnh Thái Nguyên và cách đọc chỉ số điện năng được minh họa dưới đây:

* Một số kiểu - loại công tơ điện tử 1 pha do Công ty Cổ phần Quản lý năng lượng thông minh - Việt Nam  sản xuất

- Công tơ  Psmart – kiểu SF80P-20 – Hằng số:  Xung(Imp)/kWh =1200;

- Công tơ Psmart – kiểu SF80P-21 - Hằng số: xung (Imp)/kWh =1200:

Ở kiểu công tơ này thì mục 1 vẫn giống như loại trên, tức là: Hiển thị chỉ số điện năng đến hiện tại (kWh). Ở kiểu công tơ này không có mục hiển thị chỉ số điện năng của lần ghi tháng gần nhất (mục 7)

* Một số kiểu - loại  công tơ điện tử 1 pha do Công ty TNHH Thiết bị điện (GELEX)  sản xuất:

- Kiểu công tơ 1 pha 3 biểu giá: CE -14 - loại có hằng số công tơ (Imp)/kWh = 1000:

- Kiểu công tơ 1 pha một biểu giá: CE -14 G và CE – 18G - loại có hằng số công tơ (Imp)/kWh = 1000:

* Một số kiểu - loại  công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá và 3 pha một biểu giá do HỮU HỒNG xuất sứ Trung Quốc.

- Kiểu công tơ 1 pha 1 biểu giá: DDS26D - loại có hằng số công tơ xung(Imp)/kWh = 1600:

- Kiểu công tơ 3 pha 1 biểu giá: DTS27 - loại có hằng số công tơ xung(Imp)/kWh = 400; = 1200; = 3200:

3/ Kiểm tra sự làm việc của công tơ:

Các kiểu loại công tơ trên có chức năng cơ bản là đo đếm và ghi nhận  điện năng sử dụng, tuy cách hiển thị chỉ số điện năng, thông số phụ tải lưới điện (dòng điện, điện áp,..), cảnh báo lỗi ….ở mỗi  kiểu  loại  có  đôi chút  khác nhau ở phần mục hiển thị (menu) xong nguyên tắc kiểm tra sự làm việc chính xác hay không thì các kiểu loại có giống nhau đó là dựa vào hằng số công tơ được thể hiện bằng số lần chớp sáng của đèn báo xung (Imp)/1kWh. Từ đó ta kiểm tra độ chính xác của công tơ như sau:

* Kiểm tra định tính: Khi phụ tải phía sau công tơ đang hoạt động (Có sử dụng điện) thì đèn báo xung chớp sáng, số lần chớp sáng trên một khoảng thời gian phụ thuộc tải lớn hay nhỏ. Khi phụ tải không sử dụng thì theo dõi sẽ thấy đèn báo xung không chớp sáng;

- Kiểm tra định lượng bằng cách kiểm tra thử tải: Dưới đây là ví dụ về thử tải kiểm tra sự làm việc của công tơ trên;

- Phương pháp nữa là khi có tải thì trên màn hình công tơ có ghi nhận dòng, công suất, điện năng. Đối với công tơ 3 pha thì thử tải pha nào công tơ cũng ghi nhận dòng, công suất ở pha đó. Đồng thời ghi nhận điện năng. Mức ghi nhận phụ thuộc thời gian thử tải, công suất thiết bị dùng để thử tải, dòng điện, công suất, điện năng ghi nhận tỉ lệ thuận với độ lớn của tải dung để thử.

Bạn cần nhìn vào thông số xung/kWh trên mặt trước công tơ:

Các loại công tơ 1 pha và 3 pha nói trên có hằng số công tơ lần lượt là: 400, 1000, 1200, 1600, 3200 xung/kWh. Các công khác nhau về hằng số công tơ sẽ có tốc độ chạy khác nhau khi sử dụng cùng 1 tải để thử

* Cách kiểm tra công tơ bằng phương pháp thử tải kết hợp đếm xung:

Bước 1:

- Tắt tất cả các thiết bị điện, tắt luôn AB (Áp tô mát) chính ngay tại hộp công tơ (Như hình dưới). Kết quả là làm việc chính xác thì đèn báo xung sẽ không chớp sáng.

Nếu thử tải và theo dõi thấy đèn báo xung không chớp sáng thì công tơ đã bị hỏng (trừ trường hợp đèn này bị hỏng nhưng điện năng sử dụng vẫn ghi nhận đầy đủ giá trị thực tế).

Bước 2:

Cắt hết tất cả các thiết bị điện trong nhà, sau đó sử dụng một bóng đèn sợi đốt 200W hoặc 100W, cắm vào cho bóng sáng trong suốt thời gian thử tải. Bấm giây đồng hồ quan sát  số lần đếm xung (Lưu ý: dung bóng 200 W hoặc 100 W thì kết quả sẽ khác nhau), cụ thể  theo các bảng đối chiếu 1 và 2 dưới đây:

1/Bảng đối chiếu thời gian để đạt số lần phát xung trên công tơ khi thử tải bằng  phương pháp dùng bóng điện sợi đốt 220 V - công suất 200W:

2/ Bảng đối chiếu thời gian để đạt số lần phát xung trên công tơ khi thử tải bằng  phương pháp dùng bóng điện sợi đốt 220 V - công suất 100W

Tùy loại công tơ có số xung /kWh lớn hay nhỏ mà ta chọn thời gian để đèn báo xung báo sang 1 hay 2 vòng hoặc 5 lần. Do người quan sát và theo dõi đồng hồ bấm giây thường bị sai số với thực tế nên càng chọn theo dõi số lần xung phát sáng, thời gian dài thì càng đạt được độ chính xác hơn.

Bước 3:

So sánh kết quả quan sát được với bảng trên:

+ Nếu thời gian mất nhiều hơn bảng trên để đèn báo xung chớp sáng thì công tơ chạy chậm;

+ Nếu thời gian mất ít hơn bảng trên thì bảng trên để đèn báo xung chớp sáng thì công tơ chạy nhanh.

* Lưu ý:

- Đây là phép kiểm tra thuộc độ chính xác mắt người quan sát, độ chuẩn của công suất ghi trên bóng điện… nên kết quả chỉ tương đối. Vì vậy nếu  sai khác thời gian >15% trở lên hoặc < 15%  trở xuống thì mới sơ bộ đánh giá công tơ chạy không chính xác.

- Đối với công tơ 3 pha 3 phần tử đo đếm thì để kiểm tra sơ bộ nhanh nên thử tải cả 3 pha pha đã biết được có pha nào bị hỏng phần tử đo đếm không.

* Cách kiểm tra công tơ bằng phương pháp thử tải so sánh với dòng điện ghi nhận trên công tơ

Bước 1:

- Tắt tất cả các thiết bị điện, tắt luôn AB (Áp tô mát) chính ngay tại hộp công tơ. Kết quả là làm việc chính xác thì Công tơ ghi nhận dòng bằng không.

Bước 2:

Cắt hết tất cả các thiết bị điện trong nhà, sau đó sử dụng một bóng đèn sợi đốt 100W hoặc 200W hoặc 300W, cắm vào cho bóng sáng trong suốt thời gian thử tải. Bấm giây đồng hồ quan sát số lần đếm xung (Lưu ý: dung bóng 100W hoặc 200W hoặc 300W thì kết quả sẽ khác nhau), cụ thể theo các bảng đối chiếu dưới đây:

Bảng đối chiếu dòng điện công tơ ghi nhân khi thử tải bằng  phương pháp dùng bóng điện sợi đốt 220 V - công suất 100W;   200W; 300W

 * Lưu ý:

- Đây là phép kiểm tra thuộc độ chính xác, độ chuẩn của công suất ghi trên bóng điện, điện áp lưới điện tại thời điểm  kiểm tra… nên kết quả chỉ tương đối. Kết quả chỉ đúng tuyệt đối như bảng trên khi điện áp lưới đo tại công tơ =220V, công suất bóng đèn thực tế chuẩn như ghi trên bóng.

Trên đây cách đọc chỉ số điện năng trên công tơ, đồng thời  là phép kiểm tra cơ bản và đơn giản nhất để sơ bộ xác định các loại công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 biểu giá hoạt động có chính xác không. Sang phần sau sẽ gửi đến khách hàng cách đọc chỉ số và kiểm tra đối với công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá.

Rất mong  khách hàng có thể tự kiểm đọc số, kiểm tra hiệu quả được quá trình hoạt động của công tơ bán điện cho nhà mình. Nếu chưa rõ hoặc có ý kiến đóng góp xin hãy vui lòng liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng số: 19006769.