Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Định Hóa
 
2022-02-15 08:19:18

Địa chỉ: Tổ dân phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083.77.88.44;

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.678.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769