Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Định Hóa
 
2021-03-23 10:48:19

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung tâm, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083.77.88.44

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 678.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

Điện lực Định Hóa

I. Ban Giám đốc:

- Giám đốc:            Ngô Quang Huy                          Điện thoại: 0963.595.888

- Phó Giám đốc:     Phạm Hồng Long            `           Điện thoại: 0968.552.888

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 65 người.

II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 02 phòng

- Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật;

- Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp;

* Đội sản xuất: 02 đội

- Đội QLVH

- Đội KDDV

* Tổ sản xuất: 03 tổ

- Tổ trực vận hành 

- Tổ trực vận hành trạm TGQV

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện

III. Chức năng:

- Thay mặt PCTN thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện,  kinh doanh điện năng và SXKD khác theo phân cấp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (Khu vực được giao quản lý).

- Tham mưu cho PCTN và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, phát triển lưới điện, trên địa bàn huyện .

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm:  58,26 tr kWh

- Tổng doanh thu tiền điện: 116,56 tỷ đồng

- Điện năng tổn thất: 11,02 %.

- Giá bán điện bình quân: 1.784,47  đồng/kwh.

- Khách hàng sử dụng điện đến 31/12/2020  là  29.819 khách hàng.

* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành:

Tổng số trạm biến áp phân phối đang vận hành: 227 trạm với công suất: 53.246,5KVA

Đường dây trung thế chiều dài là: 249,245  km

Đường dây hạ thế  0,4 kV với chiều dài là: 586,5 km            

Nguồn tin Điện lực Định Hóa

 
Tin cùng thư mục :