Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Phú Lương
 
2022-02-11 08:06:36

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Trắng, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083.674.262

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.876.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769