Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Phú Lương
 
2021-03-23 10:59:07

Địa chỉ: TDP Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083874262; 02083674262

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083876889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769