Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Thành phố Sông Công
 
2022-02-11 08:13:36

Địa chỉ: Số 348, đường Cách mạng tháng Mười, phường Lương Châu, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3862 266 

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 862 889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769