Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Thành phố Sông Công
 
2021-03-23 11:01:36

Địa chỉ: Số 348 đường CMT10, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083 862 266;

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 862 889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769