Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Phú Bình
 
2021-03-23 10:42:08

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại Tổ trực vận hành: 0208 3567222; 0208 3567333

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 0208 3568889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769