Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Phú Bình
 
2022-02-11 16:15:04

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083.567 333 ; 02083.567 222.

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.568.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769