Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, January 29, 2023
 
Điện lực Thành phố Thái Nguyên
 
2022-06-06 19:55:14

Địa chỉ: Số 25 đường CMT8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083.751.752;

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.859.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

Điện lực Thành phố Thái Nguyên

I. Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Dương Thủy Bình            Điện thoại: 0968.557.888

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm      Điện thoại: 0963.753.999

- Phó Giám đốc: Vũ Đình Phước        Điện thoại: 0968.424.899

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 168 người.

II. Mô hình tổ chức:

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 04 phòng

- Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật;

- Phòng Kinh Doanh;

- Phòng Tài chính – Kế toán

- Phòng Tổng Hợp;

* Đội sản xuất: 05 đội

- Đội QLVH 1

- Đội QLVH 2

- Đội KDDV 1

- Đội KDDV 2

- Đội KDDV 3

* Tổ sản xuất: 02 tổ

- Tổ trực vận hành.

- Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện.

III. Chức năng:

- Thay mặt Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện,  kinh doanh bán điện và SXKD khác theo phân cấp trên địa bàn thành Phố Thái Nguyên (Khu vực được giao quản lý).

- Tham mưu cho Công ty Điện lực Thái Nguyên và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, phát triển lưới điện, trên địa bàn thành Phố Thái Nguyên.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm:   939 325 272kWh

- Tổng doanh thu tiền điện: 1 814 684 007 974 đồng

- Điện năng tổn thất: 3.61%.

- Giá bán điện bình quân: 1 753.78 đồng/kwh.

- Khách hàng sử dụng điện đến 31/12/2020 là 101.522 khách hàng.

* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành:

a. Đường dây: Gồm 5 lộ ĐZ 35 kV và 13 lộ ĐZ 22 kV

- ĐZ 35kV: Tổng chiều dài = 43,33 km trong đó: Tài sản Điện lực = 36.33km, tài sản khách hàng = 7km.

- ĐZ 22kV: Tổng chiều dài 312.65 km trong đó: Tài sản Điện lực = 269.47km, tài sản khách hàng = 43,18 km.

- Đường dây hạ thế = 1.074,04 km

b. Trạm biến áp:

* Tổng số TBA toàn đơn vị: 840Tr/844M với tổng dung lượng là 323.190 kVA trong đó:

* Trạm biến áp 22/0,4 kV: 812/816 M với tổng dung lượng là 309.650 kVA

+ Tài sản điện lực là: 530/531 M với dung lượng là 160.459 kVA

+ Tài sản khách hàng: 310/313M với dung lượng là 168.125 kVA

* Trạm biến áp 35/0,4 kV: 28/28 máy với tổng dung lượng là 18.970kVA

+ Tài sản điện lực là: 15 Tr/15 M với dung lượng là 3820 kVA

+ Tài sản khách hàng: 15Tr/15M với dung lượng là 15150 kVA

c. Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 1132.17 km

 Nguồn tin Điện lực TP Thái Nguyên

 

 
Tin cùng thư mục :

chuyển đổi số evn

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : PA04TPTP23838
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 9802

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT