Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Đại Từ
 
2022-02-16 08:09:05

Địa chỉ: Phố Chợ 1, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3824888

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 824 889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769

 

Điện lực Đại Từ