Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Đồng Hỷ
 
2022-02-15 10:19:36

Địa chỉ: Tổ 6 phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02082214476;

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.820889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769