Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Đồng Hỷ
 
2021-03-23 10:54:40

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02082214476

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 820889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769