Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Thị xã Phổ Yên
 
2021-03-23 10:56:54

Địa chỉ: Số 32 đường Tôn Đức Thắng phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083863363

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083863899

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769