Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Võ Nhai
 
2021-03-23 10:50:38

Địa chỉ: Số 247, Phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại Tổ trực vận hành: 02083827483; 02083827288

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083727889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769