Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Võ Nhai
 
2022-02-11 08:18:41

Địa chỉ: Số 247, Tổ dân phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3827.483 

Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 0208 3727.889

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769