Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, August 11, 2022
 
Công ty Điện lực Thái Nguyên hướng dẫn các thủ tục đấu nối đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
2020-11-18 16:21:23

- Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển Điện mặt trời tại Việt Nam

- Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam”;

-  Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc “Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam”;

- Công văn số 89/BCT-ĐL ngày 06/01/2020 của Bộ Công thương về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái.

- Văn bản số 1543/ BTC-CST ngày 31/1/2019 của Bộ Tài chính về “Chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất không quá 50kW”;

- Văn bản số: 1532/EVN-KD, ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về “Hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà”;

- Văn bản số: 2834/EVNNPC-KD, ngày 08/6/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với  các hệ thống điện mặt trời mái nhà.

- Hướng dẫn số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

- Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

- Hướng dẫn số 7088/BCT-ĐL ngày 22/09/2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN.

- Hướng dẫn số 3288/C07-P4 ngày 8/9/2020 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công An về việc hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

1. Xác định hệ thống điện mặt trời mái nhà:

- Hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW (căn cứ trên tổng công suất các bộ inverter của hệ thống), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.

- Các hệ thống điện mặt trời không đáp ứng điều kiện tại mục a nêu trên không thuộc phạm vi áp dụng của hướng dẫn này.

2. Nguyên tắc thực hiện thỏa thuận đấu nối ĐMTMN nối lưới trung áp:

- Thực hiện thỏa thuận đấu nối cho toàn bộ hệ thống ĐMTMN có công suất nhỏ hơn 100 kW khi các nhà đầu tư thực hiện đăng ký đấu nối;

- Khả năng đấu nối công suất ĐMTMN được xem xét trên cơ sở không gây quá tải đường dây/MBA trung hạ áp, khả năng hấp thụ công suất trên đường dây để đảm bảo phát tối đa công suất lắp đặt ĐMTMN và đảm bảo điện áp tại điểm đấu nối khách hàng trong ngưỡng cho phép là + 5% theo quy định của Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019.

- Đối với các tuyến đường dây không còn khả năng đấu nối, thực hiện thỏa thuận đấu nối với mức công suất theo nhu cầu sử dụng điện của nhà đầu tư ĐMTMN để tiêu thụ tại chỗ.

3. Trình tự thủ tục thỏa thuận đấu nối ĐMTMN nối lưới trung áp:

* Bước 1: Đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN

- Khuyến nghị các nhà đầu tư thực hiện đăng ký nhu cầu công suất lắp đặt ĐMTMN với CTĐL/ĐL trước khi thực hiện đầu tư để được khảo sát về khả năng đấu nối vào lưới điện của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả khi đầu tư dự án.

- Khi đăng ký nhu cầu, nhà đầu tư cần cung cấp thông tin ban đầu về địa điểm và công suất dự kiến lắp đặt của dự án ĐMTMN, mã khách hàng sử dụng điện (nếu là khách hàng đang mua điện) để tiện liên hệ và khảo sát đấu nối.

- Sau khi xem xét khả năng đấu nối của lưới điện, trường hợp lưới điện đủ khả năng đấu nối, CTĐL/ĐL sẽ có văn bản chấp thuận chủ trương quy mô công suất của dự án ĐMTMN để nhà đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư. Trường hợp lưới điện hiện hữu chưa đáp ứng về công suất đấu nối của dự án ĐMTMN: Có văn bản thông báo cho nhà đầu tư về việc lưới điện không còn khả năng tiếp nhận công suất phát lên lưới điện của dự án. Đối với các tuyến đường dây trung áp không còn khả năng đấu nối ĐMTMN, CTĐL/ĐL sẽ thực hiện thỏa thuận đấu nối với mức công suất theo nhu cầu sử dụng điện của nhà đầu tư ĐMTMN để tiêu thụ tại chỗ.

* Bước 2: Khách hàng gửi hồ sơ để thỏa thuận đấu nối ĐMTMN

Bộ hồ sơ đề nghị để thỏa thuấn đấu nối hệ thống ĐMTMN gửi đến ĐL gồm các hồ sơ như sau:

1. Trường hợp các dự án ĐMTMN có các tấm pin quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng hiện hữu (như nhà ở, nhà xưởng, khu công nghiệp,…), thực hiện như quy định tại Điều 43 của Thông tư 39/2015/TT-BCT và Khoản 14 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT. Cụ thể hồ sơ đề nghị đấu nối ĐMTMN nối lưới trung thế của khách hàng bao gồm các hồ sơ sau:

+ Giấy đề nghị bán điện (có biểu mẫu kèm theo);

+ Trường hợp nhà đầu tư thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện (chủ sở hữu mái nhà) để lắp đặt và bán điện từ dự án ĐMTMN (công suất lắp đặt nhỏ hơn 01 MW) : nhà đầu tư cung cấp bản sao hợp đồng cho thuê hoặc giấy cho mượn mái nhà của chủ sở hữu mái nhà trong đó chủ sở hữu mái nhà đồng ý cho CĐT được trực tiếp ký hợp đồng bán điện từ dự án ĐMTMN cho EVN qua công tơ mà chủ sở hữu mái nhà đang mua điện từ EVN hoặc qua công tơ đo đếm riêng;

+ Bản vẽ, sơ đồ mô tả chi tiết điểm đấu nối và các thuyết minh có liên quan;

+ Sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối bao gồm: Hồ sơ thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp nâng áp 0,4/22 kV; hồ sơ thiết kế hạng mục dự án lắp đặt ĐMTMN;

+ Tài liệu kỹ thuật về các trang thiết bị dự định đấu nối hoặc các thay đổi dự kiến tại điểm đấu nối hiện tại, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu nối mới hoặc thay đổi đấu nối hiện tại. Trong đó, bao gồm tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter (bộ biến đổi điện xoay chiều).

+ Bộ hồ sơ khách hàng đề nghị mua điện theo quy định (nếu tại điểm đấu nối ĐMTMN chưa có hợp đồng mua điện với Điện lực);

2. Trường hợp các dự án ĐMTMN có các tấm pin quang điện được lắp đặt trên mái che nông nghiệp của các dự án trang trại sản xuất nông nghiệp, ngoài các hồ sơ tại mục 1 Bước 2, nhà đầu tư cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Giấy phép xây dựng của công trình xây dựng (có lắp đặt pin trên mái che nông nghiệp) phục vụ sản xuất nông nghiệp tại trang trại (hoặc văn bản ý kiến về trường hợp miễn giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

* Bước 3: Thỏa thuận đấu nối:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị mua bán điện từ dự án ĐMTMN, Điện lực có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thỏa thuận đấu nối dự án ĐMTMN. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo về thủ tục pháp lý (đối với các dự án ĐMTMN tại trang trại nông nghiệp) hoặc chưa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, Điện lực thông báo đến nhà đầu tư để hiệu chỉnh, bổ sung hoặc thay thế theo yêu cầu và thực hiện thoả thuận lại với Điện lực.

* Bước 4: Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối:

- Sau khi hoàn tất thi công lắp đặt hệ thống ĐMTMN và TBA nâng áp đảm bảo đúng quy định về định nghĩa dự án ĐMTMN theo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 và đúng với hồ sơ thiết kế, nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm tra tổng thể điều kiện đóng điện điểm đấu nối cho Điện lực, biên chế hồ sơ theo quy định tại Điều 47 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Điện lực phối hợp với nhà đầu tư thực hiện kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối.

- Trong trường hợp dự án ĐMTMN đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo Điều 40 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015  và Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 (đặc biệt kiểm tra tính năng tự ngắt kết nối của hệ thống điện mặt trời khi xảy ra mất điện của lưới điện phân phối để đảm bảo không có điện phát ngược lên lưới khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện), Điện lực ký biên bản xác nhận đủ điều kiện đóng điện điểm đấu nối.

- Trường hợp điểm đấu nối hoặc trang thiết bị liên quan đến điểm đấu nối của nhà đầu tư chưa đủ điều kiện đóng điện thì nhà đầu tư phải hiệu chỉnh, bổ sung hoặc thay thế theo yêu cầu của Điện lực và tiến hành kiểm tra lần sau.

* Bước 5: Đóng điện điểm đấu nối:

- Sau khi có biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, khách hàng gửi văn bản đề nghị đóng điện điểm đấu nối. Điện lực thực hiện lắp công tơ mua bán điện 2 chiều, ký kết hợp đồng mua bán điện và thực hiện đóng điện điểm đấu nối theo quy định từ Điều 46 đến Điều 51 Thông tư 39/2015/TT-BCT, Khoản 18 Điều 2 Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019.

Lưu ý thực hiện các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành hệ thống ĐMTMN của khách hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT, Điều 2 Thông tư 30/2019/TT-BCT.

Tính đến 31/10/2020 toàn Công ty Điện lực Thái Nguyên có 250 khách hàng đã ký hợp đồng Điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 2420,60 kWp, ngay sau khi chủ đầu tư có đăng ký xin đấu nối hệ thống điện MTMN vào lưới điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tiến hành khảo sát nghiệm thu đấu nối hệ thống điện MTMN, đổi loại công tơ 2 chiều đấu nối ngay cho khách hàng. Tất cả các hệ thống điện mặt trời đều được khảo sát, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện trước khi vận hành, phát lên lưới điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Công ty Điện lực Thái Nguyên tạo mọi điều kiện để đưa các dự án ĐMT hòa lưới, nên không có dự án nào bị chậm đưa vào vận hành so với quy định.

Với nhiều lợi ích mang lại cho chính chủ đầu tư cũng như cộng đồng, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những năm gần đây đã được người dân, doanh nghiệp quan tâm. Cùng với đó, Ngành điện đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích lắp đặt hệ thống ĐMTMN với trình tự thủ tục đấu nối rất đơn giản. Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ hỗ trợ kiểm tra miễn phí điều kiện hòa lưới, lắp đặt điện kế 2 chiều và ký hợp đồng mua bán điện mặt trời ngay sau khi có đề nghị từ phía chủ đầu tư.

Với quan điểm công khai, minh bạch, phục vụ khách hàng đăng ký thủ tục với nghành điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên hỗ trợ thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ mua bán điện qua trang WEB https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet.

Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn, lắp đặt điện mặt trời áp mái xin vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6769 hoạt động 24/7 hoặc số điện thoại phòng giao dịch khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giờ hành chính: để được giải đáp mọi thông tin liên quan.

1. Điện lực TP Thái Nguyên:    02083 836 889

2. Điện lực TP Sông Công:      02083 862 889

3. Điện lực Đồng Hỷ:                02083 820 889

4. Điện lực Đại Từ:                   02083 824 889

5. Điện lực Phú Bình:               02083 568 889

6. Điện lực Phú Lương:            02083 876 889

7. Điện lực TX Phổ Yên:           02083 863 889

8. Điện lực Định Hóa:               02083 678 889

9. Điện lực Võ Nhai:                 02083 727 889

Để thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu sử dụng Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), Công ty Điện lực Thái Nguyên công bố danh sách để khách hàng tiện tra cứu các hệ thống ĐMTMN tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, danh sách các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối ĐMTMN.

1. Danh sách giải tỏa công suất các đường dây trung thế và TBA

2. Danh sách các đường dây trung thế và TBA còn khả năng đấu nối hệ thống ĐMTMN

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020
Điện lực TX Phổ Yên: Hiệu quả từ việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà
Hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà
Điện năng lượng mặt trời, giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả
Quyết định 13/2020/QĐ - TTg, ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Điện mặt trời mái nhà - được kỳ vọng phát triển mạnh
Nhiều hộ dân sử dụng điện năng lượng mặt trời
Thư ngỏ của EVNNPC đến khách hàng về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Thông tin chung điện mặt trời mái nhà
Câu hỏi thường gặp về điện mặt trời mái nhà

chuyển đổi số evn

chuyển đổi số evn

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : SherleneMans
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 5187

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT