Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Thái Nguyên với công tác quản lý dự án, thẩm định và quyết toán dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2021
 
2021-07-10 22:12:37

Nhằm xác định rõ vai trò của công tác Quản lý dự án, công tác Thẩm định - Quyết toán, đồng thời xây dựng định hướng cho giai đoạn tiếp theo, vừa qua Phòng Quản lý Đầu tư – Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức họp sơ kết công tác quản lý dự án, thẩm định và quyết toán dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2021. Tại cuộc họp ông Dương Thuỷ Bình - Trưởng phòng Quản lý đầu tư đã tổng kết, đánh giá công tác quản lý dự án, thẩm định và quyết toán các dự án của PC Thái Nguyên giao cho phòng Quản lý đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021 và những dự án chuyển tiếp của năm 2020.