Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
PC Thái Nguyên: Công tác cải cách hành chính chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực
 
2021-12-21 10:29:17

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã ban hành kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể trong đó tập trung trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về CCHC…

Có thể nói công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở PC Thái Nguyên. Công tác rà soát đơn giản hóa TTHC được quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty. Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã được thành lập và Công ty có 02 đồng chí nhân viên của phòng kinh doanh Công ty tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đăng ký lên cổng dịch vụ công của trung tâm phục vụ hành chính công là 3 danh mục thủ tục hành chính: Dịch vụ cấp điện từ lưới hạ áp; dịch vụ cấp điện mới trung áp; dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng...

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Bên cạnh đó cơ cấu tổ chức bộ máy tại một số bộ phận được kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc, chất lượng đào tạo cán bộ, công nhân ngày được nâng cao. Công ty đã áp dụng các phần mềm dùng chung trong quản lý các hoạt động SXKD đạt hiệu quả như: Ứng dụng phần mềm HRMS để quản lý nhân sự, phần mềm số hóa các quy trình Tài chính kế toán, Kinh doanh-DVKH, Kỹ thuật-An toàn; các phần mềm PMIS, OMS, chương trình đo xa công tơ tổng các TBA, ECP trong quản lý an toàn vệ sinh lao động; ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa hợp đồng mua bán điện. Chuẩn hóa các kênh cung cấp dịch vụ đến khách hàng (tổng đài, app CSKH, website CSKH…), từ đây khách hàng có thể tự quản lý tình hình sử dụng điện trực tuyến, ước tính sản lượng điện sử dụng.

Công ty đã phối hợp với Ngân hàng để trả lương cho CBCNV 100% qua tài khoản ngân hàng, thanh toán tiền điện của CBCNV cũng như khách hàng đảm bảo an toàn, giảm thời gian thu và bảo quản tiền mặt của các đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt qua TK Ngân hàng và các ví điện tử…

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các đơn vị trong toàn Công ty đã có nhiều ý tưởng giúp công việc đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc.