Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
 
2021-12-30 15:33:11

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021. Ngày 28/12/2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Thị Nhài - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Ngô Xuân Quỳnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối cùng tập thể lãnh đạo Công ty và các đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ có mặt đầy đủ, đúng thành phần.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Trần Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc, thay mặt tập thể Lãnh đạo và tập thể Ban Chấp hành trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Công ty năm 2021 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành năm 2021.

 Đồng chí Ngô Trần Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Công ty năm 2021

Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được cụ thể trong năm 2021 như: Tập thể cấp ủy và lãnh đạo Công ty đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt nội bộ đoàn kết, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn. Đồng thời, luôn nêu cao nguyên tắc tập trung thống nhất; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cấp ủy, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định của đảng và của ngành. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, việc điều hành, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm đã có nhiều đổi mới về phương thức, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành…Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng như thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Mai Thị Nhài - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể cấp ủy và Ban Lãnh đạo Công ty nói chung và cá nhân từng đồng chí cán bộ quản lý nói riêng. Trong năm 2021, Cấp ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu về công tác chuyên môn và có những điểm sáng trong công tác xây dựng đảng như: Công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của các cấp ủy đảng bằng các hình thức phù hợp với điều kiện phòng chống dịch; Tham gia tích cực các cuộc thi do Đảng ủy Khối tổ chức và phát động đặc biệt là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Thực hiện sơ kết 05 năm và triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác đảng… Đồng thời, đồng chí hy vọng trong thời gian tới, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.